Брой 44 (49), 02-03-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нова брошура на БТПП за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа през 2012 г.


Българската търговско-промишлена палата подготви и издаде брошура за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа през 2012 г. “Fairs and Exhibitions in South East Europe – 2012”. Изданието съдържа информация на английски език за организаторите на търговски и професионални изложения в страните от Югоизточна Европа, дати, събития и номенклатура.

Брошурата е разработена със съдействието на съвместен проект между Асоциацията на германските търговски палати и търговските палати в рамките на страните от Централното европейско споразумение за свободна търговия (DIHK-CEFTA), в който БТПП е партньор.

Изданието може да бъде намерено в БТПП на книжен носител, или в сайта на Палатата: http://www.bcci.bg/abc/2012/Fairs&Exhibitions_2012-internet.pdf

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП по проектозакона за иновациите
Участниците в кръглата маса се обединиха около необходимостта от по-скорошно завършване на работата по проектозакона за иновациите от страна на МИЕТ Още
Нова брошура на БТПП за панаирите и изложбите в Югоизточна Европа през 2012 г.
Включва информация на английски език за организаторите на търговски и професионални изложения в страните от Югоизточна Европа Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Стартира нова процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез електронно кандидатстване по ОПРЧР
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30.03.2012 г. Още
ИКОНОМИКА
България подписа Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз
Ще прилагаме договора до членството ни в еврозоната. Няма да изравняваме данъците си с останалите страни Още
Удължава се срокът за промяна на предназначението на земеделската земя, когато се изграждат обекти за държавни и общински нужди
Това гласи промяна в Закона за опазване на земеделските земи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за участие в бизнес делегации в САЩ
Търговското представителство към Посолството на САЩ у нас дава възможност на представители на български компании да се включат в официални бизнес делегации Още