Брой 36 (41), 21-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

Актуализирана е Наредбата, регламентираща правилата за добив, преработка и търговия с благородни метали

От 20 февруари т.г.  са в сила приетите с постановление на МС изменения в Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие. Направени са и уточнения в Тарифа №12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите съгласно Закона за държавните такси.

За улеснение на потребителите с промените в Наредбата се премахва изискването за предоставяне на удостоверение за актуално състояние, като информацията ще се добива служебно от Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Регламентирано е и пребиваването на територията на страната на лица, които осъществяват дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и са от страни-членки на ЕС. Приета е разпоредба за взаимно признаване, отнасяща се до изделия от благородни метали, законно произведени и предлагани на пазара в държава-членка на ЕС.

Също така са прецизирани текстове относно обхвата на изделията за маркиране. Синхронизирани са разпоредбите за конфискуваните, отнетите и изоставени в полза на държавата златни и сребърни изделия.

Повече информация за вписването в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, можете да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономиката на Европа разчита много на малките предприятия и на реализирането на техния потенциал
По инициатива на Представителството на ЕК се проведе среща на Георг Рааб, ръководител „Финансиране на иновациите и МСП” в ЕК, с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
БТПП е дългогодишен партньор на Националната търговско-банкова гимназия
Тринадесети традиционен панаир, посветен на 99-та годишнина на Гимназията, бе открит днес в Интер Експо Център – София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИКОНОМИКА
Актуализирана е Наредбата, регламентираща правилата за добив, преработка и търговия с благородни метали
Приета е разпоредба за взаимно признаване, отнасяща се до изделия от благородни метали, законно произведени и предлагани на пазара в държава-членка на ЕС Още
Какво трябва да знаят българските фирми за престъплението "подкуп" и неговия негативен ефект върху бизнеса
Мерките за предотвратяване на „подкуп” трябва да са свързани с цялостните рамки за лоялност на компанията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г.
Коефициентът на икономическа активност е 66.3% Още