Брой 36 (41), 21-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Икономиката на Европа разчита много на малките предприятия и на реализирането на техния потенциал


По инициатива на Представителството на Европейската комисия в България на 20 февруари се проведе среща на Георг Рааб, ръководител „Финансиране на иновациите и МСП” в Европейската комисия, с председателя на БТПП Цветан Симеонов.

По време на срещата акцент бе поставен на подобряване достъпа до финансиране, адаптиране на разпоредбите към нуждите на малките предприятия и максимално увеличаване на възможностите за навлизане на международните пазари.

Отбелязано бе същественото разминаване между декларираната загриженост за МСП и реалните възможности, които им се предоставят – например твърде високите прагове за фирмите-кандидати както по ОП „Конкурентоспособност”, така и за участие в обществени поръчки.

Като основен недостатък за достъпа на МСП до кредитиране бяха посочени усложнените административни процедури при усвояване на евросредствата. В тази връзка бе засегнат и въпросът за ролята на банките за подобряване процеса на усвояване на европейските средства, особено във фазата на първоначална  оценка на проектите, тъй като разполагат с  добре развити клонови мрежи, опитен персонал по отношение на европейските фондове , както и експертиза при оценяването на проектите. Това е особено важно за МСП, които имат добри идеи, но нямат опит за изпълнението на успешни проекти. Финансовите институции могат да допринесат и като предоставят консултантски и контролни услуги на фирмите. Това ще доведе до намаляване на броя на отхвърлените проекти, които  за пет години по седемте оперативни програми са 72 на сто от подадените проекти.

Председателят на Палатата изрази одобрението на бизнеса относно актуализираната Директива 2000/35/ЕО, касаеща борбата със забавяне на плащанията по търговските сделки. Така ще се подобрят възможностите за събиране на просрочени вземания и ще се стимулират стопанските субекти към своевременно изпълнение на задължения за плащане по търговски сделки, включително по-строг режим при забавени плащания от страна на държавни органи.

По темата за интернационализацията на МСП като съществен недостатък бе посочен недостигът на търговска информация както за единния европейски пазар, така за двустранните и многостранни търговски споразумения.

В заключение бе отбелязано, че икономиката на Европа разчита много на малките предприятия и на реализирането на техния потенциал – те са генераторът на работни места в Европа и имат нужда от подкрепа на техния новаторски и креативен дух.

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономиката на Европа разчита много на малките предприятия и на реализирането на техния потенциал
По инициатива на Представителството на ЕК се проведе среща на Георг Рааб, ръководител „Финансиране на иновациите и МСП” в ЕК, с председателя на БТПП Цветан Симеонов Още
БТПП е дългогодишен партньор на Националната търговско-банкова гимназия
Тринадесети традиционен панаир, посветен на 99-та годишнина на Гимназията, бе открит днес в Интер Експо Център – София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ИКОНОМИКА
Актуализирана е Наредбата, регламентираща правилата за добив, преработка и търговия с благородни метали
Приета е разпоредба за взаимно признаване, отнасяща се до изделия от благородни метали, законно произведени и предлагани на пазара в държава-членка на ЕС Още
Какво трябва да знаят българските фирми за престъплението "подкуп" и неговия негативен ефект върху бизнеса
Мерките за предотвратяване на „подкуп” трябва да са свързани с цялостните рамки за лоялност на компанията Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г.
Коефициентът на икономическа активност е 66.3% Още