Брой 19 (24), 27-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА

НСИ: Леко влошаване на бизнес климата през януари

През януари 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което изцяло се дължи на спада на показателя в търговията на дребно. Това сочат данни на Националния статистически институт.

Промишленост. Стопанската конюнктура в промишлеността остава без промяна. През януари съставният показател "бизнес климат в промишлеността” се задържа на нивото си от предходния месец. Мениджърите запазват мненията си по отношение както на настоящото и очакваното бизнес състояние на промишлените предприятия, така и по отношение на настоящата и очакваната производствена активност. Общата осигуреност на производството с поръчки не се променя въпреки известното намаление на поръчките от чужбина, като и очакванията за износ са по-резервирани в сравнение с изразените мнения преди три месеца.

Строителство. През януари съставният показател "бизнес климат в строителството” се покачва с 3.7 пункта в сравнение с декември 2011 г. главно поради повишаване на оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки в строителството, което според тях ще доведе и до известно активизиране на дейността в краткосрочен план, но без очаквания за допълнително наемане на работна сила. По отношение на настоящата строителна активност и осигуреността й с поръчки обаче анкетата отчита спад през януари. Същевременно и задлъжнялостта на клиентите към строителните предприятия нараства.

Търговия на дребно. През януари съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 15.2 пункта спрямо предходния месец. Този спад се дължи на рязкото влошаване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията, което е съпроводено и със силно изразен песимизъм в прогнозите за следващите три месеца както за продажбите, така и за поръчките към доставчиците.

Услуги. Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите” през януари се покачва със 7.3 пункта в сравнение с предходния месец главно поради по-оптимистичните прогнози на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Подобряват се и мненията за настоящото и очакваното търсене на услуги. Това обаче не е съпроводено с очаквания за увеличение на заетите в сектора, напротив, намеренията са за освобождаване на персонал през следващите три месеца.

Пълна информация по темата – на Интернет адрес http://www.nsi.bg/eventbg.php?n=1214

НОВИНИ ОТ БТПП
Български фирми могат да получават безплатни консултации за китайския пазар
Европейският център за подпомагане на МСП в Пекин оказва съдействие на малки и средни предприятия от Европа при навлизане на китайския пазар Още
Покана за участие в семинар „Промени в социалното и здравното осигуряване”
Ще бъде направен преглед на новите моменти в законодателството, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и промените в Кодекса на труда Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИТ връчи годишните си награди
Отличията са за принос в развитието на информационните и комуникационни технологии Още
ИКОНОМИКА
НСИ: Леко влошаване на бизнес климата през януари
То се дължи основно на спада на показателя в сектор „Търговията на дребно” Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Офисите на НАП работят с плаващо работно време до 2 май
НАП насърчава своите клиенти да използват всички алтернативни начини за подаване на своите документи и да не чакат последните срокове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство