Брой 103 (108), 30-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Цените са се увеличили с 5% за една година


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2012 г. е с 1.1% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 0.3%, в преработващата промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.8%. Това сочат данните на Националния статистически институт, публикувани днес, 30 май.

В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 4.3%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1.2%, и при производството на химични продукти - с 0.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2012 г. нараства с 5% в сравнение със същия месец на 2011 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 2%, в преработващата промишленост - с 4.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.9%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо април 2011 г. е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 8.5%, производството на химични продукти - с 6.4%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.8%. Намаление на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 2.3%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.8%.

Общият индекс на цените на производител през април 2012 г. нараства с 1.5% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 0.2%, в преработващата промишленост - с 1.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.6%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 3.9%, при производството на основни метали - с 3.8%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.4%.

Общият индекс на цените на производител през април 2012 г. се увеличава с 3.7% в сравнение със същия месец на 2011 година.

В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 2.4% спрямо април 2011 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7.9%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - със 7.2%, и при производството на тютюневи изделия - със 7%, а намаление се наблюдава при производството на основни метали - с 13.7%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.1%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общо събрание на Международната организация на работодателите
Организацията прие стратегическите си приоритети в трудовата и социалната политика Още
Покана за участие в Българо-виетнамски бизнес форум
Форумът ще се проведе паралелно със сесията на Междуправителствената българо-виетнамска смесена комисия Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Търговско-промишлена палата - Благоевград отбеляза 20 години от основаването си
Честването се състоя вчера, 29 май, в Червената зала на Американския университет, Благоевград Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Бизнесът ще бъде облекчен при реализирането на проекти по ОП „Конкурентоспособност”
Въвежда се нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса – предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените са се увеличили с 5% за една година
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 1.1% през април Още
Износът на вино нараства с 8 на сто през 2011 г.
Най-много вино сме изнесли за Русия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Индексът за развитие на пазарите на дребно показва къде в Европа условията за потребителите са най-добри
Доклад на ЕС предоставя данни и сигнали относно развитието на единния пазар за потребителите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
7-ми панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай