Брой 103 (108), 30-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в Общо събрание на Международната организация на работодателите


Сесията на Международната конференция на труда в Женева, за която БТПП съобщи вчера (http://www.infobusiness.bcci.bg/newsbcci1-29-05-2012.html), е съпътствана от Общо събрание на Международната организация на работодателите (МОР). БТПП, като член на организацията, участва в заседанието и е представена от главния секретар Васил Тодоров.

В рамките на пленарната сесия президентът на МОР Дато Азман Шах Харон и новият главен секретар Брент Уилтон представиха новите приоритети на организацията, наложени от необходимостта от търсене на адекватен отговор на предизвикателствата през бизнеса, възникнали следствие на световната икономическа и финансова криза. Стратегическите приоритети на МОР са фокусирани в 3 насоки:

  • По-широко разпространяване на информацията за политиките на МОР на международно равнище  чрез разширяване на сътрудничеството и съвместните инициативи с МОТ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Бизнес Африка, Международната търговска камара, Световния икономически форум, УНИЦЕФ, Г20, Световната банка, Световната търговска организация и др.;
  • Засилване на подкрепата на МОР спрямо членуващите в нея работодателски организации с цел обезпечаване на по-ефективно отстояване на политиките на МОР на национално равнище. Мерките към този приоритет включват организиране на регионални срещи за обмяна на опит и добри практики, извършване на задълбочени проучвания по конкретни теми, изработване на насоки да действие по конкретни въпроси, свързани с индустриалните отношения и др.;
  • Подкрепа на предприятията за успешно функциониране в рамките на глобалния пазар. В тази връзка МОР ще фокусира усилията си в 4 насоки: корпоративни и човешки права; корпоративна социална отговорност; глобални индустриални отношения; здравословни и безопасни условия на труд. По тези теми за фирмите ще бъдат организирани форуми, проучвания, ще се формулират насоки, предвижда се издаването на бюлетини, както и предоставянето на консултации на фирмите чрез работодателските организации, членуващи в МОР.

Изпълнителният вицепрезидент на МОР Даниел Фенес де Роя в изказването си засегна два важни въпроса, свързани с младежката безработица. Според него решението трябва да се търси през призмата на подпомагането на фирмите да откриват нови работни места. Социалните помощи за безработни младежи и откриването на работни места в администрацията не са алтернативни решения на проблема и само биха изместили фокуса от същинското решение – а именно повишаване на заетостта на младите хора в частния сектор.

На второ място вицепрезидентът изтъкна, че темата за младежката заетост трябва да се разглежда заедно и неразделно с въпроса за младежкото предприемачество. Младите хора трябва да бъдат насърчавани да обезпечат своята заетост и чрез стартирането на свой бизнес, а не само като наемна работна сила.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общо събрание на Международната организация на работодателите
Организацията прие стратегическите си приоритети в трудовата и социалната политика Още
Покана за участие в Българо-виетнамски бизнес форум
Форумът ще се проведе паралелно със сесията на Междуправителствената българо-виетнамска смесена комисия Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Търговско-промишлена палата - Благоевград отбеляза 20 години от основаването си
Честването се състоя вчера, 29 май, в Червената зала на Американския университет, Благоевград Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Бизнесът ще бъде облекчен при реализирането на проекти по ОП „Конкурентоспособност”
Въвежда се нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса – предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените са се увеличили с 5% за една година
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 1.1% през април Още
Износът на вино нараства с 8 на сто през 2011 г.
Най-много вино сме изнесли за Русия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Индексът за развитие на пазарите на дребно показва къде в Европа условията за потребителите са най-добри
Доклад на ЕС предоставя данни и сигнали относно развитието на единния пазар за потребителите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
7-ми панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай