Назад

ЕК призовава България да изпълни задълженията си по отношение на енергийно ефективните сгради


Комисията изпрати официално уведомително писмо на България (INFR (2024) 2083), за да припомни задълженията във връзка със съобщаването на Комисията на третия ѝ доклад за оптимални разходи съгласно правилата на ЕС за енергийните характеристики на сградите (Директива 2010/31/ЕС).

Държавите членки трябва да определят минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите, за да се постигне най-добрата комбинация между инвестиции и икономии, известни още като „равнища на оптимални разходи“.

Изчисляването на равнищата на оптимални разходи е от ключово значение, за да могат държавите членки да използват пълноценно потенциала за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници на националния сграден фонд и да избягват хората и предприятията да изразходват повече средства от необходимото за подобряване на ефективността на своите жилища и офиси.