Назад

ЕС и Украйна актуализират и удължават споразумението за автомобилен превоз на товари


Поради продължаващата война в Украйна, срокът на действие на споразумението за автомобилен превоз на товари между страната и Европейския съюз се удължава до 30 юни 2025 г., с мълчаливо подновяване за нов период от шест месеца, освен ако една от страните не изрази несъгласие и разполага със солидни и ясни доказателства, че е налице сериозно смущение на пазара на автомобилния транспорт или че целите на споразумението очевидно не се постигат.

За да се подобри прилагането, споразумението вече включва следните разпоредби:

  • Да изискват от транспортните оператори да носят документи, доказващи разрешително за международен превоз и съответствие със споразумението;
  • Да изискват документи, удостоверяващи, че ненатоварените операции са пряко свързани с транзитна или двустранна операция съгласно споразумението;
  • Подобряване на спазването от страна на автомобилните превозвачи на товари на задълженията по Споразумението, по-специално по отношение на измамите, подправянето на документи на водача и нарушенията, свързани с безопасността на движението, които биха могли да доведат до загуба на правата за предоставяне на посочените в споразумението транспортни услуги;
  • Въвеждане на предпазна клауза, позволяваща суспендиране на споразумението в определени географски области, ако пазарът на автомобилни превози в тази област изпитва сериозни смущения, дължащи се на Споразумението.

Обща информация

След споразумението, което временно улеснява автомобилния товарен транспорт между Европейския съюз и Украйна, износът на украински автомобилен транспорт за ЕС нарасна значително. По-конкретно обемът на износа се е увеличил с около две трети, докато стойността на износа се е увеличила с една трета. Това означава над 300,000 допълнителни тона стоки, изнасяни месечно. Успоредно с това украинският внос от ЕС също се увеличи, като обемът на вноса нарасна с приблизително 300,000 тона на месец. Стойността на вноса се е увеличила почти три пъти по-бързо от стойността на износа, достигайки над 700 милиона евро на месец в сравнение с 250 милиона евро на месец.  Споразумението, прилагано поради изгубени транспортни маршрути и пазари за износ на изток от Украйна, причинено от руската агресия, подкрепя коридорите на солидарността между ЕС и Украйна. То улесни транспорта на жизненоважни стоки като гориво и хуманитарна помощ в Украйна и даде възможност на украинския износ, като зърно, руди и стомана, да достигне до ЕС и извън него. Предишната крайна дата на споразумението беше 30 юни 2024 г.