Назад

ИСС представи работата си на Годишната среща на националните съвети в ЕСПредставителите на националните икономически и социални съвети от страните в ЕС и Европейския икономически и социален комитет (EИСК) приеха общ документ, който касае усилията им по отношение на зеления преход и дигитализацията, механизмите да бъдат отчетени нуждите на конкретния човек и бъдещето на работните места в засегнатите от трансформацията региони. По време на Годишната среща на председателите и генералните секретари на съветите и ЕИСК в Брюксел бяха представени и резултатите от постигнатото от съветите в отделните държави.

„Работата на Икономическия и социален съвет на Република България е пример как чрез диалог и сътрудничество могат да се постигат балансирани позиции и успешни политики“, заяви пред делегатите председателят на Икономическия и социален съвет на Република България (ИСС) Зорница Русинова.

„В рамките на мандата си ИСС прие над 15 акта, свързани със зеления преход. Един от ключовите е приетата тази година Резолюция за създаване на Национален план за справедлив преход. Важни от гледна точка на актуалните процеси са и общите инициативи между ИСС и ЕИСК, които имахме през 2023 г. и 2024 г. по отношение на дезинформацията, допълнителната подкрепа и отстояване на демократичните ценности. Можем да посочим и общите ни събития за активизиране на младите хора да участват в процесите, да изразяват своя глас и да участват в изборите за Европейски парламент“, каза пред европейските си колеги Зорница Русинова.

Международното събитие на 19 и 20 юни, ръководено от председателя на ЕИСК Оливер Рьопке, даде възможност за ценна дискусия и обмен на добри практики между националните икономически съвети в ЕС. Експертите коментираха ключовата роля на организираното гражданско общество в прилагането и оценката на публичните политики в контекста на двойния дигитален и зелен преход, пред който Европа е изправена, както и нуждата за преминаване от думи към действия. Необходимо още по-активно включване по отношение на публичните политики, посочиха представителите на отделните държави и подчертаха важната роля, която имат националните ИСС за диалога между експертите и институциите.