Назад

ЕС инвестира приходи от търговия с емисии за по-чисти енергийни системи в 10 държави, сред които и България


Днес, 24 юни, Европейският съюз е изплатил 2,967 милиарда евро чрез Фонда за модернизация в подкрепа на 39 енергийни проекта в 10 държави-членки на ЕС. Това е най-голямото изплащане досега чрез Фонда за модернизация, с което общите разходи достигат 12,65 милиарда евро от януари 2021 г.

Държавите членки, които се възползват от първото плащане за 2024 г., са България (65,2 милиона евро), Хърватия (52 милиона евро), Чехия (835,2 милиона евро), Естония (24,1 милиона евро), Унгария (76,8 милиона евро), Латвия (26,8 милиона евро). милиона), Литва (59 милиона евро), Полша (697,5 милиона евро), Румъния (1,095 милиарда евро) и Словакия (35 милиона евро). Подкрепените днес проекти се фокусират върху производството на електроенергия от възобновяеми източници, използването и внедряването на възобновяеми енергийни източници, модернизацията на енергийните мрежи и енергийната ефективност.

Примери за предложения  , които са получили финансиране днес, включват:

  • укрепване на електропреносната мрежа за подпомагане на интеграцията на възобновяемите енергийни източници в България;  
  • внедряване на фотоволтаичен капацитет и капацитет за съхранение на енергия за обществени доставчици на водни услуги в Хърватия; 
  • подкрепа на домакинствата за придобиване и инсталиране на нови фотоволтаични системи в Чехия; 
  • подобряване на енергийната ефективност и насърчаване на използването на възобновяема енергия в сгради от обществения сектор в Естония; 
  • модернизация и развитие на базирани на възобновяема енергия системи за централно отопление в Унгария; 
  • използване на възобновяеми енергийни източници в многофамилни сгради, обществени сгради и енергийни общности в Латвия; 
  • развитие на капацитет за съхранение за балансиране на енергийните системи в Литва; 
  • модернизиране на инфраструктурата за зареждане на тежкотоварния транспорт в Полша; 
  • схеми за подпомагане на договор за разлика за производството на електроенергия от възобновяеми източници в Румъния;  
  • производство на възобновяем водород и високоефективно комбинирано производство в Словакия.

Следващите крайни срокове за държавите членки да представят инвестиционни предложения за потенциална подкрепа от Фонда за модернизация са  13 август 2024 г.  за неприоритетни предложения и 10 септември 2024 г.   за приоритетни предложения.