Назад

ИСС подписа меморандум за сътрудничество с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в БургасИкономическият и социален съвет на Република България и Университет „Проф. д- р Асен Златаров“ в Бургас подписаха меморандум, с който се ангажират със съвместни действия в полза на работата на съвета и обучението на студентите във висшето училище.

Документът беше подписан от председателя на ИСС Зорница Русинова и ректора на университета проф. Христо Бозов за срок от 3 години с опция за удължаване. Според меморандума двете страни ще работят  съвместно за подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ чрез организиране на публични лекции и дискусии, както и ще организират други подходящи инициативи. Висшето училище ще партнира на ИСС при осъществяване на проучвания и изследвания в областта на икономиката и управлението, необходими при подготовка на актове на Съвета и ще осигурява експертна подкрепа по съответните теми. 

„Подписването на днешния меморандум е израз на амбициите ни да включим младите хора и академичната общност активно в процеса на анализ и формулиране на политиките на България по ключови теми. Отварянето на такъв тип консултативни органи като нашия към младите хора би дало възможност те да са уверени, че могат да имат граждански позиции по най-различни теми. Това е стъпка напред в изграждането на следващо поколение с активна гражданска позиция.  Когато разберат, че гласът им може да бъде чут при съгласуването на закон например, младежите биха били по-мотивирани да взимат участие във важните за обществото процеси“, заяви председателят на съвета Зорница Русинова при подписването на меморандума.

„ИСС може да ни подкрепи с лектори от практиката, които да се включват в обучението на нашите студенти. Подобна възможност е записана в Закона за висшето образование и реализирането с експерти на Съвета, съчетавайки в едно теория и практика, би било много полезно за качеството на образованието в университета. ИСС работи активно с работодателите и бизнеса и тяхната обратна връзка е ценна. За нас най-важното е студентите да бъдат компетентни и подготвени“, каза ректорът на Университет „Проф. Асен Златаров“ проф. Христо Бозов.

Обучението в  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се извършва по 18 професионални направления и 6 специалности от регулираните професии в над 60 акредитирани бакалавърски и над 30 магистърски програми. По качество на научните изследвания Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е класиран на едно от първите места в България по системата Хирш за принос в науката.