Брой 176 (686), 12-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Сътрудничество между Република България и Европейската космическа агенция


Както бе съобщено, проекти на български научни и академични организации и предприятия ще бъдат финансирани от Европейската космическа агенция (ЕSА). В тази връзка бе проведена работна среща с представители на Европейската космическа агенция с цел подписване на Споразумението за европейска кооперираща държава между България и Агенцията. Българската делегация бе ръководена от заместник-министъра на икономиката и енергетиката Ирена Младенова. По време на разговорите бе договорено, паралелно с работата по бъдещото Споразумение, в средата на месец октомври т.г. в София да бъде проведена т.нар. "техническа визита". Целта е представяне на български научни и академични организации и предприятия, които имат потенциал да участват в изпълнение на проекти от взаимен интерес в областите на активност на Агенцията. Техническата визита ще бъде проведена като интервю, по време на което български предприятия и научни и изследователски организации ще имат възможността да представят пред експерти от Агенцията своите компетенции, опит и капацитет. За да участват в интервюто на ЕSА, заинтересованите български организации и предприятия трябва да попълнят въпросник и да го изпратят в Министерството на икономиката и енергетиката до 17 септември 2014 г., вкл.

Въпросник, предоставен от Европейската космическа агенция с корекции .

Попълнените въпросници моля изпращайте на адрес:  ch.kovacheva@mee.government.bg

Графикът за интервюто на ЕSА с българските фирми и организации ще бъде обявен своевременно на официалната страница на Министерството на икономиката и енергетиката след съгласуване с Агенцията.

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционният форум на работодателските организации от Европа и Централна Азия се провежда във Варшава
Пазарите на труда – проблеми и решения, са във фокуса на форума Още
БТПП участва в септемврийската пленарна сесия на ЕИСК
Недекларираният труд, имиграцията и визовата политика – в дневния ред на сесията Още
Среща в търговската служба на турското посолство
Планират се двустранни бизнес форуми и събития с отраслова и секторна насоченост Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2015”
Информация на български и английски език за панаири, изложения, салони, базари, фестивали и други прояви, провеждани в България Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Сътрудничество между Република България и Европейската космическа агенция
Предстои "техническа визита" на Агенцията с цел представяне на български научни и академични организации и предприятия с потенциал да участват в изпълнение на проекти от взаимен интерес Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Договор за патентно коопериране”
Целта е да се подпомогне по-доброто разбиране на Договора от потребителите му, да ги запознае с последните процедурни новости Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Световната банка има готовност да подпомогне оздравяването на българската енергетика
Една от основните цели на тази подкрепа е да се подобри административният капацитет на ДКЕВР, както и политиките в сектора да се поставят на ясна и пазарна основа Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове по Закона за техническите изисквания към продуктите
Прецизиране на съществуващите и въвеждане на допълнителни изисквания към лицата, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Софтуер на Агенция „Митници” и НАП следи за опити за измами с горива
Масирани съвместни проверки на двете приходни агенции за спазването на изискванията за търговия с горива Още
НАП и БАБХ започват масови проверки на пазарите и тържищата
Съвместните мерки целят по-голяма ефективност на фискалния контрол и предотвратяване на нелегален внос на стоки с висок фискален риск от земеделския сектор Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
„Как да наложим български продукт в Германия“
Наръчник, изготвен от българин, който споделя своя личен опит и показва кое от теорията работи на практика Още