Брой 176 (686), 12-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО

„Как да наложим български продукт в Германия“


Българин събра своя личен опит в наръчник озаглавен "Как да наложим български продукт в Германия", в който разкрива тайните да пробиеш и наложиш наш продукт на германския пазар. Авторът е Димитър Станишев*.

Интензивна конкуренция, взискателни клиенти, високи очаквания за постоянството на качество и обслужване са само някои от характеристиките на германския пазар. За малки и средни компании, които нямат опит в разработването на маркетингова стратегия или бюджет за външен екип, налагането на собствен продукт в Германия е нелека задача. Често се прилагат отделни оперативни мерки, които се разминават с характеристиките на продукта или не кореспондират помежду си. Среща се и нагласата, че поради уникалността си един продукт ще се наложи от само себе си. Анализ на конкуренцията и на собствените особености понякога се пропуска, тъй като са „излишна загуба на време”.

Все пак успех в Германия е постижим. И то без милиони за комуникационна стратегия. Основна предпоставка е да се подходи систематично. За да могат да се набележат правилните оперативни мерки, смислени предхождащи крачки са:

  • Оценка на пазара,
  • анализ на макро- и микросредата,
  • разглеждане на възможните рисковете и шансове,
  • избиране на основен стратегически подход,
  • целеви групи и
  • цели (най-добре конкретни).

Това са базисните стъпки за по-ниски разходи и по-добри резултати в продажбите.

Реален пример по налагането на българско вино в бирената столица Мюнхен показва отделните крачки и трудности при постепенното изграждане на маркетингова и комуникационна стратегия. Чрез примерни текстове Димитър Станишев, авторът на книгата “Как да наложим български продукт в Германия”, показва кое от теорията работи и на практика. Споменават се и основни критерии, на които германски партньори държат особено.

---------------
* Авторът е завършил в Германия хуманитарни науки и маркетинг. През 2001 година е приет и завършва всички магистърски степени по Бизнес администрация от Private University of Applied Sciences Gottingen по филология, политология и право, като втората му специалност е от Мюнхенския университет LMU MUNICH. Специализира в Хамбург и Франкфурт като PR консултант. Отличаван е за участието си в разработването на новата комуникационна стратегия на Siemens, която е отличена в Баварската академия за реклама и маркетинг. От 2010 г. до април 2014 г. работи в престижна PR агенция в Мюнхен, където консултира акционерни дружества.

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционният форум на работодателските организации от Европа и Централна Азия се провежда във Варшава
Пазарите на труда – проблеми и решения, са във фокуса на форума Още
БТПП участва в септемврийската пленарна сесия на ЕИСК
Недекларираният труд, имиграцията и визовата политика – в дневния ред на сесията Още
Среща в търговската служба на турското посолство
Планират се двустранни бизнес форуми и събития с отраслова и секторна насоченост Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2015”
Информация на български и английски език за панаири, изложения, салони, базари, фестивали и други прояви, провеждани в България Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Сътрудничество между Република България и Европейската космическа агенция
Предстои "техническа визита" на Агенцията с цел представяне на български научни и академични организации и предприятия с потенциал да участват в изпълнение на проекти от взаимен интерес Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема „Договор за патентно коопериране”
Целта е да се подпомогне по-доброто разбиране на Договора от потребителите му, да ги запознае с последните процедурни новости Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Световната банка има готовност да подпомогне оздравяването на българската енергетика
Една от основните цели на тази подкрепа е да се подобри административният капацитет на ДКЕВР, както и политиките в сектора да се поставят на ясна и пазарна основа Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове по Закона за техническите изисквания към продуктите
Прецизиране на съществуващите и въвеждане на допълнителни изисквания към лицата, осъществяващи технически надзор на съоръжения с повишена опасност Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Софтуер на Агенция „Митници” и НАП следи за опити за измами с горива
Масирани съвместни проверки на двете приходни агенции за спазването на изискванията за търговия с горива Още
НАП и БАБХ започват масови проверки на пазарите и тържищата
Съвместните мерки целят по-голяма ефективност на фискалния контрол и предотвратяване на нелегален внос на стоки с висок фискален риск от земеделския сектор Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
„Как да наложим български продукт в Германия“
Наръчник, изготвен от българин, който споделя своя личен опит и показва кое от теорията работи на практика Още