Брой 242 (1002), 14-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Доклад на Европейския парламент: страните в ЕС трябва да си споделят информация в данъчната област


©AP Images/ European Union-EP

Конкуренцията в данъчната област не е чисто положително явление – разследванията на скандали през 2015 г. показаха, че страни в ЕС понякога се опитват да привлекат компании, като им предлагат облекчени данъчни схеми в ущърб на Европа като цяло. Парламентът вече прие доклад по темата, подготвен от специално създадената комисия за данъчните постановления. На 15 декември депутатите обсъждат друг текст, който приканва Комисията да въведе законодателство срещу нелоялното данъчно съперничество в ЕС.

Докладът, изготвен от Анелизе Додс (С&Д, Великобритания) и Лудек Нидермайер (ЕНП, Чехия), призовава Европейската комисия да предложи законодателство, което ще задължи страните-членки да се информират взаимно, когато приемат решения, намаляващи данъчните ставки за фирмите.

Депутатите също така искат да се създадат условия корпорациите да декларират данъците, които плащат във всяка отделна страна, и да бъде осигурена защита за вътрешни лица, които изнасят информация в публичната сфера за данъчни нарушения.

Ако докладът бъде одобрен при гласуването в пленарна зала на 16 декември, Комисията ще има три месеца да отговори на препоръките или със законодателно предложение, или с обяснение защо не счита това за нужно.

Данъчната конкуренция между страни в ЕС

В последните години повечето страни в ЕС намалиха разходите си и въведоха мерки за затягане на коланите с цел намаляване на бюджетния си дефицит. В същото време, някои страни предложиха на мултинационални компании специални условия, които намаляват тяхното данъчно бреме. По този начин тези страни привличат повече данъчни приходи за себе си, но лишават от още по-големи приходи други страни в ЕС.

През октомври Комисията обяви, че данъчните договорености между Люксембург и Фиат и между Холандия и Старбъкс представляват незаконна държавна помощ. Съавторката на доклада на специалната комисия на ЕП за данъчните постановления Елиза Ферейра (С&Д, Португалия) приветства решението, но също така заяви: „Тези два случая доказват, че данъчната конкуренция между страните за привличане на компании и печалби е нещо обичайно в ЕС“.

През ноември депутатите одобриха доклада на специалната комисия, с който призоваха за деклариране от страна на компаниите на печалбите и данъците във всяка отделна страна, в която те работят. Парламентът създаде нова специална комисия, която ще продължи да работи по темата поне до юни 2016 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва във форум на МОТ „Преход към формална икономика“
С фокус върху създаването на необходимата правна и институционална рамка за прилагане Препоръка № 204 на МОТ Още
Обществена консултация за прилагането на правилата за конкуренция в ЕС от страна на националните органи за защита на конкуренцията
Прилагането на правилата е основен градивен елемент на отворен, конкурентен и иновативен единен пазар Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 0.1% дефлация през ноември
На месечна база най-силно спадат цените в транспорта – с 1,7% Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Не-решенията в енергетиката през 2015
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд"
Подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси... Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Регламент (ЕС) № 374/2014 приключва своето действие на 31.12 2015 г.
От 1.1.2016 г. започва временното прилагане на Споразумението за асоцииране между ЕС и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейския парламент: страните в ЕС трябва да си споделят информация в данъчната област
Данъчната конкуренция между страните в ЕС може да доведе до малки печалби за едни и по-големи загуби за други Още