Брой 242 (1002), 14-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Обществена консултация за прилагането на правилата за конкуренция в ЕС от страна на националните органи за защита на конкуренцията


Enterprise Europe Network към БТПП, по инициатива на Европейската комисия и Службите на Генерална дирекция Конкуренция, обявява Обществена консултация за прилагането на правилата за конкуренция в ЕС от страна на националните органи за защита на конкуренцията.

Политиката за конкуренцията в Европа е много важна част от вътрешния пазар. Целта на правилата за конкуренция в ЕС е да осигурят за всички в Европа по-добро качество и иновативни стоки и услуги на по-ниски цени. Политиката за конкуренция цели прилагане на правила, за да се гарантира, че предприятията се конкурират честно помежду си. Това насърчава предприемачеството и ефективността, създава по-голям избор за потребителите и помага за намаляване на цените и подобряване на качеството. Това са причините, поради които органите за защита на конкуренцията се борят срещу антиконкурентното поведение.

Прилагането на правилата за конкуренция на ЕС, както от Европейската комисия, така и от националните органи за защита на конкуренцията е основен градивен елемент за създаване на отворен, конкурентен и иновативен единен пазар и е от решаващо значение за създаването на работни места и растеж във всички сектори на икономиката. По този начин националните органи за защита на конкуренцията играят ключова роля за гарантиране, че единният пазар работи добре и справедливо в полза на бизнеса и потребителите.

Enterprise Europe Network към БТПП Ви кани да вземете участие в стартираната обществена консултация, като попълните изготвения от Службите на Генерална дирекция Конкуренция въпросник, който има за цел да се събере информация за това как по-добре да се обслужват гражданите на Европейския съюз чрез законодателната рамка на Съюза за защита на конкуренцията.

Можете да попълните въпросника на английски език директно през платформата на ЕК за получаване на обратна връзка по линия на провежданите обществени консултации, като кликнете на следния линк https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SurveyEmpoweringNationalCompetitionAuthorities

За достъп до въпросника на български език, кликнете тук, като след попълване, молим да го изпратите на имейл een@bcci.bg.

Крайният срок за предоставянето на обратна връзка по обявената обществена консултация е 12.02.2016г.

За повече информация: Enterprise Europe Network, БТПП, Имейл: een@bcci.bg, Тел: 02 8117 525, 02 8117 505.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва във форум на МОТ „Преход към формална икономика“
С фокус върху създаването на необходимата правна и институционална рамка за прилагане Препоръка № 204 на МОТ Още
Обществена консултация за прилагането на правилата за конкуренция в ЕС от страна на националните органи за защита на конкуренцията
Прилагането на правилата е основен градивен елемент на отворен, конкурентен и иновативен единен пазар Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 0.1% дефлация през ноември
На месечна база най-силно спадат цените в транспорта – с 1,7% Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Не-решенията в енергетиката през 2015
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Добри и безопасни условия на труд"
Подобряване на работната среда, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси... Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Регламент (ЕС) № 374/2014 приключва своето действие на 31.12 2015 г.
От 1.1.2016 г. започва временното прилагане на Споразумението за асоцииране между ЕС и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Доклад на Европейския парламент: страните в ЕС трябва да си споделят информация в данъчната област
Данъчната конкуренция между страните в ЕС може да доведе до малки печалби за едни и по-големи загуби за други Още