Назад

Как ЕС ще помогне за облекчаване на последиците от Брекзит

Европейският съюз заделя 5 млрд. евро, за да подкрепи хората, компаниите и страните, засегнати от оттеглянето на Великобритания

Изтичането на преходния период за Брекзит в края на 2020 г. отбеляза края на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали между ЕС и Великобритания. Това има отрицателни социално-икономически последици за хората, фирмите и публичните администрации и от двете страни.

За да помогне за адаптирането на европейците към промените, ЕС реши да създаде фонд, наречен Резерв за приспособяване към Брекзит, който ще разполага с 5 млрд. евро (по цени от 2018 г.) за изплащане до 2025 г. Парламентът се очаква да даде своето одобрение на пленарната сесия през септември, а страните в ЕС следва да започнат да получават средствата до декември.

Коя страна колко ще получи

Фондът ще подкрепи всички страни в ЕС, но онези, които са най-силно засегнати от Брекзит, ще могат да разчитат на най-много средства. Ирландия е на челно място в списъка, следват Нидерландия, Франция, Германия и Белгия.

Три фактора определят размера на средствата за всяка страна: значението на търговските връзки с Великобритания, стойността на улова на риба в изключителната икономическа зона на Великобритания и размерът на населението в крайморски региони от ЕС в непосредствена близост до Великобритания.

 

Вижте колко средства от Резерва за приспособяване към Брекзит ще получи всяка страна  

Какво може да финансира Резервът?

Само мерки, насочени за преодоляване на последиците от оттеглянето на Великобритания, могат да получат средства от фонда. Такива мерки могат да бъдат:

  • инвестиции за създаване на работни места, включително програми за краткосрочна заетост, преквалификация и практически стаж;
  • реинтеграция на граждани на ЕС, които са напуснали Великобритания вследствие на Брекзит;
  • подкрепа за компании (особено малки и средни предприятия), самонаети лица и местни общности;
  • изграждане на митнически пунктове и създаване на условия за граничен, фитосанитарен контрол и проверки на сигурността
  • схеми за сертифициране и одобрение на извършвани дейности.

 

Фондът ще покрива разходи, направени между 1 януари 2020 г. и 31 декември 2023 г.

Акцент върху риболовни общности

Правителствата на страните в ЕС са свободни да решат колко средства да бъдат отпуснати на различните сектори. Страни, които разчитат в значителна степен на риболов в изключителната икономическа зона на Великобритания, трябва обаче да заделят определен дял от средствата, които им се полагат, за малки крайбрежни рибни стопанства, както и за местни и регионални общности, зависими от риболова.

Секторите на финансите и банковото дело, които могат да спечелят от Брекзит, са изключени от получаването на средства.