Назад

Търговска мисия с участие в бизнес събития в градовете Букурещ и Брашов, Румъния


В периода 19-22.10.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира участието на български малки и средни предприятия в Търговска мисия с участие в бизнес събития в градовете Букурещ и Брашов, Румъния.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии (ИКТ), в т.ч. и  финтех, производство на мебели, строителни материали, битова химия, производство на текстил и изделия от кожа, обувки и др.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Условия за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 20 септември 2021 г. вкл. до 17.30 ч. За допълнителна информация: Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 75 или Ася Андреева, тел: 02/ 940 79 89.