Назад

Колекция от стандарти „Стандарти за управление на иновациите“


Българският институт за стандартизация представя своята нова колекция от стандарти „Стандарти за управление на иновациите“.

Иновациите са необятен ресурс, който дава безброй възможности за развитие и просперитет. Организациите, които се възползват от предимствата на това богатство, ще бъдат винаги крачка напред пред конкуренцията. Единственото условие, което дава по-големи гаранции за успех, е правилното управление на иновациите. Водещи експерти в областта на иновациите създадоха и продължават да създават стандарти, които предоставят на всички заинтересовани компании и организации основните принципи за управление на иновациите, както и средствата, методите и инструментите за постигане на това.

За да се улеснят клиентите е създадена „Стандарти за управление на иновациите“.

Колекцията включва следните стандарти на английски език:

  • БДС EN ISO 56000:2021 Управление на иновации. Основни принципи и речник (ISO 56000:2020)
  • БДС EN ISO 56002:2021 Управление на иновации. Система за управление на иновациите. Ръководство (ISO 56002:2019)
  • БДС EN ISO 56003:2021 Управление на иновации. Средства и методи за партньорство в иновациите. Ръководство (ISO 56003:2019)
  • СД CEN ISO/TR 56004:2021 Оценяване на управлението на иновации. Ръководство (ISO/TR 56004:2019)
  • БДС ISO 56005:2021 Управление на иновации. Методи и инструменти за управление на интелектуалната собственост. Ръководство (ISO 56005:2020)

Заедно със стандартите в колекцията са включена преведена на български език брошурата на ISO „ISO and innovations“, в която ще намерите кратка информация за международните стандарти в областта на иновациите, както и свързаните с тях стандарти за управление.

Стандартите, включени в колекцията, са подходящи за ползване от всички видове фирми и организации, търсещи устойчив успех чрез разработване и внедряване на система за управление на иновациите, адаптирана към основната дейност.

Цената на колекцията е 258 лв. с ДДС, като отстъпката е 45 % в сравнение със закупуването на стандартите по отделно.