Брой 114 (2120), 17-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия започва основен преглед на търговската политика на ЕС


Европейската комисия даде начало на основен преглед на търговската политика на Европейския съюз, който включва обществена консултация, с която се търси мнението на Европейския парламент, държавите членки, заинтересованите страни и гражданското общество. Целта на Комисията е да изгради консенсус за нова средносрочна ориентация за търговската политика на ЕС в отговор на новите глобални предизвикателства и въз основа на поуките, извлечени от кризата, породена от коронавируса.

Един силен Европейски съюз се нуждае от силна търговска и инвестиционна политика, която да бъде в подкрепа на икономическото възстановяване, създаването на качествени работни места, защитата на европейските предприятия от нелоялни вътрешни и чуждестранни практики и гарантирането на съгласуваност с по-широките приоритети в областта на устойчивото развитие, изменението на климата, цифровата икономика и сигурността.

Резултатите от тази консултация ще послужат като основа при изготвянето на съобщение, което ще бъде публикувано към края на годината. Окончателният преглед ще бъде резултат от прозрачен и приобщаващ процес, който ще включва обществена онлайн консултация, обсъждания с Европейския парламент и държавите членки, както и работа със съответните заинтересовани страни и представители на гражданското общество.

Допълнителна информация ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Правителството и социалните партньори подписаха Национално тристранно споразумение
По ключови теми за ускоряване на икономическото развитие в страната Още
Зеленият съвет проведе първото си заседание
БТПП представи своята позиция и предложения Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Съвместно проучване на МОР и ООН относно възгледите и очакванията на бизнес общността
Посветено на 75-годишнината на ООН Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Тридесет случая на работа без договор на строителни обекти в София само за три дни
Идентифицирани са най-рисковите сектори по отношение на недекларирания труд Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК санкционира „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва основен преглед на търговската политика на ЕС
В отговор на новите глобални предизвикателства и въз основа на поуките, извлечени от коронакризата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Covid-19 и нашата храна: как кризата се отразява на това, което ядем?“
2 юли от 16 ч. (българско време) Още