Брой 114 (2120), 17-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Тридесет случая на работа без договор на строителни обекти в София само за три дни


Инспекцията по труда стартира от сряда, 10 юни, засилена инспекционна дейност в строителството на територията на София. Само за три дни са установени 31 случая на работещи без трудови договори от екипи на дирекциите „Инспекция по труда“ София и София-област. Проверени са 54 бр. строителни обекти, на които са полагали труд 420 работници на 87 бр. фирми. Засилен контрол в сектора се осъществява и на територията на цялата страна. За петте месеца на 2020 година установените случаи без трудови договори са общо 822 бр., като 205 от тях или 25% са на строителни обекти. В същото време проверките в строителството са малко над 10% от всички - 1520 бр. проверки при 12 400 бр. общо.

Строителството, заедно със селското стопанство, ресторантьорството, хотелиерството и търговията са идентифицирани като едни от най-рисковите по отношение на недекларирания труд. С цел превенцията му в плана за дейността на Инспекцията по труда ежегодно се планират специални мерки и кампании, гарантиращи засилен контрол в рисковите сектори и икономически дейности. От тази седмица, с официалния старт на летния сезон, се засилва и контролът в морските курорти.

Работещите без трудови договори губят право на социална закрила. Те могат да бъдат освободени от работа по всяко време, без право на обезщетения по Кодекса на труда и от държавното обществено осигуряване. Не могат да претендират и за неизплатени възнаграждения. Лицата, които се съгласяват да получават част от възнагражденията си нерегламентирано, срещу устна договорка, получават по-ниски обезщетения, тъй като те се изчисляват на базата на договореното в трудовия договор възнаграждение и на декларирания осигурителен доход.

 Повече информация за ползите от декларирания труд се публикува във фейсбук страницата „Всички права запазени“ https://www.facebook.com/BG4FairWork/. Страницата е създадена в рамките на Европейската кампания за деклариран труд, която стартира през месец март и се организира от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Кампанията, в която и България участва, е информационна. Целта е основно чрез социалните мрежи работодатели, работещи и бъдещи работници и служители да научат повече за ползите от декларирания труд. Организацията на кампанията за страната ни е вменена на Главна инспекция по труда, но се осъществява с партньорството на Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията по заетостта, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите – КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, БТПП, КРИБ, ССИ.

По кампанията е създаден и клип, чрез който в рамките на 30 секунди са събрани основните ползи на декларирания труд. Клипът, заедно с други визуализирани материали, насочени към повишаване информираността за трудовите права, са публикувани в специално създадения за кампанията YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCkf_wf_5aQPuZgJBGJVBJFQ. Разработени са и печатни материали с информация за кампанията - за начините, по които тя може да бъде намерена в социалните мрежи, както и за връзката с институциите с ангажимент към справянето с недекларирания труд у нас. Материалите се раздават от контролните органи на Инспекцията по труда при проверка. Работодателите могат да достигнат до информацията по кампанията чрез QR кодове, отпечатани на протоколите от проверките. Хаштагът на кампанията е #EU4FairWork.

В рамките на кампанията беше обърнато внимание, че тя е още по-нужна в условията на кризата, предизвикана от коронавируса, ако проблемът се задълбочи. В същото време се очаква в бъдеще работниците и служителите да търсят повече информация за правата си, след като заради полагане на недеклариран труд някои от тях останаха без социална закрила.  

 

СТАТИСТИКА

Според различни изследвания България бележи напредък в борбата с недекларирания труд, макар проблемът все още да не е решен. Композитният индекс, разработен от АИКБ за измерване на икономиката на светло, показва намаление на сивия дял от 2010 г. до 2018 г. (за когато са последните данни) с 15 процентни пункта – от 35.4% на 20.9%. Недекларираният труд обаче запазва сравнително постоянен дял, което налага още по-активни действия за справяне с него от всички – държава, работници, работодатели, социални партньори.

Тези действия до момента имат своите резултати, тъй като изследването на АИКБ показва, че най-тежката форма на недеклариран труд - работата без трудов договор изобщо, вече е по-рядко срещана.  Тя се измества от договори с фиктивни клаузи – за непълен работен ден при работа на пълен, договаряне на по-ниско възнаграждение от реално получаваното.

По данни на Международната организация на труда, публикувани м.г., делът на недекларирания труд в България е 15.9% при 16.3% средно за Европейския съюз. страната.

Европейската комисия също отчете напредъка в борбата на България с недекларирания труд, като премахна препоръката към държавата за намаляване на размера му  в специфичните препоръки в европейския семестър.

Източник:Главна инспекция по труда

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Правителството и социалните партньори подписаха Национално тристранно споразумение
По ключови теми за ускоряване на икономическото развитие в страната Още
Зеленият съвет проведе първото си заседание
БТПП представи своята позиция и предложения Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Съвместно проучване на МОР и ООН относно възгледите и очакванията на бизнес общността
Посветено на 75-годишнината на ООН Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Тридесет случая на работа без договор на строителни обекти в София само за три дни
Идентифицирани са най-рисковите сектори по отношение на недекларирания труд Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК санкционира „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва основен преглед на търговската политика на ЕС
В отговор на новите глобални предизвикателства и въз основа на поуките, извлечени от коронакризата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Covid-19 и нашата храна: как кризата се отразява на това, което ядем?“
2 юли от 16 ч. (българско време) Още