Брой 114 (2120), 17-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

 

ПОРТУГАЛИЯ

TOPT20200420001

Португалска стартираща фирма с ИТ експертиза в AI разработи облачна платформа, базирана на B2B платформа за оптимизиране и договаряне на покупки, приложима в множество сектори. Тя изчислява оптимално най-добрите цени, количества, отстъпки, изисквания на купувача и ограничения на доставчика, използвайки AI, за да сведете до минимум разходите за покупка и намалявайки времето. Те търсят партньори за сключване на международни търговски споразумения с техническа помощ, но се интересуват и от създаване на съвместно предприятие и финансови споразумения.

 

ГЕРМАНИЯ

TRDE20200316001

Немско МСП, специализирано в металообработването и инсталацията проектира нови реактори. Екипът му разработва иновативен пиролизен реактор в областта на управлението на рециклирането. Компанията търси експерти по симулация на термични процеси и пиролиза, за да сравнят техническите разработки с теоретичните прогнози. Партньорът трябва да може да симулира топлинните процеси и материалните потоци в нагревателни и охлаждащи слоеве. Търси се проучване и / или техническо сътрудничество.

 

ХЪРВАТИЯ

 

BOHR20200420002

COVID-19: Производител на био сертифицирани дезинфектанти за повърхности търси дистрибутори и търговски агенти.

 

ФРАНЦИЯ

RDFR20200602001

Търси френски регионална организация, ръководеща одобрен проект по H2020 по тема за сигурността търси транспортни оператори, органи или други оператори за сигурност в транспорта с капацитет да бъдат публичен купувач. Проектът за обществени поръчки (PCP) ще позволи на европейските публични купувачи да започнат да закупуват иновативни технологии и модерни системи за подкрепа на обществения транспорт. Търсените партньори ще подпишат споразумение за научни изследвания, за да влязат в консорциума като пълноправен партньор.

Краен срок за подаване за заявления за интерес: 30 юни 2020 г.

Краен срок за подаване на проектното предложение: 27 август 2020 г.

 

ИСПАНИЯ

RDES20200608001

Испанска бизнес асоциация, специализирана в агротехническите решения, работи в областта на  научните изследвания и търси сътрудничество по покана за набиране на предложения EuropeAid / 168630 / DD / ACT / Multi която е насочена към новаторски стратегии за устойчивото селскостопанско производство за засилване на сътрудничеството между младите предприемачи в ЕС и  граничните райони, като начин за предотвратяване на конфликти и създаване на възможности за приобщаващ растеж. Те търсят партньори сред европейските компании, специализирани в суперхрани или нови храни.

Краен срок за подаване за заявления за интерес: 19 юни 2020 г.

Краен срок за подаване на проектното предложение:: 15 юли 2020 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Правителството и социалните партньори подписаха Национално тристранно споразумение
По ключови теми за ускоряване на икономическото развитие в страната Още
Зеленият съвет проведе първото си заседание
БТПП представи своята позиция и предложения Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Съвместно проучване на МОР и ООН относно възгледите и очакванията на бизнес общността
Посветено на 75-годишнината на ООН Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Тридесет случая на работа без договор на строителни обекти в София само за три дни
Идентифицирани са най-рисковите сектори по отношение на недекларирания труд Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК санкционира „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва основен преглед на търговската политика на ЕС
В отговор на новите глобални предизвикателства и въз основа на поуките, извлечени от коронакризата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Уебинар „Covid-19 и нашата храна: как кризата се отразява на това, което ядем?“
2 юли от 16 ч. (българско време) Още