Назад

Специален доклад на Европейската сметна палата относно конкурентоспособността на МСП


Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 08/2022 „Подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие за конкурентоспособността на МСП — недостатъци при планирането на мерките за подпомагане намаляват ефективността на финансирането“. Докладът е изготвен под ръководството на Пиетро Русо, член на ЕСП.

Малките и средните предприятия (МСП) са изключително важни за икономиката на ЕС. Действията на Съюза за повишаване на тяхната конкурентоспособност обаче не са донесли съществени ползи. Това е заключението на одиторите в публикувания днес специален доклад на ЕСП. Подкрепата от ЕС е стимулирала желанието на МСП да извършват инвестиции, но нейната ефективност и въздействие върху конкурентоспособността им са били толкова ограничени, че повечето финансирани предприятия не са извлекли осезаеми ползи от нея. Одиторите призовават Европейската комисия и държавите членки да използват по-ефективно средствата от ЕС за подпомагане на МСП.

Тук можете да намерите специалния доклад, който е публикуван на 24 официални езика на ЕС.