Назад

БТПП е домакин на партньорска среща по проект QUALIFY
В периода 1-3 юни се провежда среща на партньорите по проект QUALIFY, изпълняван по програма Интеррег Европа. Събитието е свързано с обмяна на добри практики в областта на превенция от измами, внедряване на системи за контрол на качеството и запазване на автентичността на произвежданите продукти в сектора на агроиндустрията. В тази връзка през първия ден от визитата бе представен българският опит чрез презентации в следните области:

Вторият ден от програмата е свързан с посещение на фабрика за производство на шоколадови изделия и винарска изба, където местни производители ще споделят своя опит в борбата с измами и запазване на автентичността на продуктите. За 3 юни е предвидена среща за обсъждане подготовката на предстоящия отчет и планиране на дейностите през последната година от изпълнението на проекта.