Брой 144 (654), 30-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Oсновни акценти в политиката на сближаване на ЕС за 2014—2020 г. - енергийната ефективност, заетостта и МСП


В публикувания Шести доклад на Европейската комисия за икономическото, социалното и териториалното сближаване се признава, че благодарение на политиката на сближаване на ЕС са създадени работни места и са намалени различията в Европа — в съответствие с целите за растеж на стратегията „Европа 2020“. За 2014—2020 г. се очертава как, в интерес на гражданите, ще бъде насочен потокът инвестиции към ключови области като енергийната ефективност, заетостта, социалното приобщаване и МСП.

Анализира се също така моментното състояние на сближаването в Съюза и се изтъкват предизвикателствата, пред които са изправени националните, регионалните и местните власти при преодоляването на последиците от икономическата и финансовата криза. По-специално се посочва, че политиката на сближаване донякъде е компенсирала драстичния спад на публичните инвестиции, като е предоставила в много държави членки неотложно необходимите инвестиционни ресурси и е създала ключовата за привличането на частните инвестиции финансова стабилност.

Пълния текст на съобщението до медиите може да намерите в прикачения документ.
 http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/230714-energy_bg.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП Цветан Симеонов: Крайното противопоставяне в политическите среди прави бизнес обстановката у нас нестабилна
БТПП за трета година ще представи положителната страна на бизнеса в България в своето издание "България в цифри"/”Bulgaria in Figures” Още
Двустранни срещи за бизнес сътрудничество Match4Industry 2014 - 25-26 септември, Коджаели, Турция
Enterprise Europe Network към Българската търговско-промишлена палата е съорганизатор на третото издание на Match4Industry Още
ПОКАНА до членовете на БТПП за участие в „Среща Индия – Европа”(CII India-Europe Conclave) - Делхи - 26 септември 2014 г.
Фокус върху страните от Централна и Източна Европа. B2B срещи между участниците Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти в БТПП за бизнес партньорство
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Oсновни акценти в политиката на сближаване на ЕС за 2014—2020 г. - енергийната ефективност, заетостта и МСП
Шести доклад на ЕK за икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Парламентът актуализира бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014
Бюджетът на НЗОK се актуализира с 225 млн.Лв. Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
Близо един милиард лева за иновации през 2015 г.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация - основа при разпределянето на евросредствата по ОП “Иновации и конкурентоспособност” в програмения период до 2020 г. Още
Европейските награди за насърчаване на предприемачеството - номинация в категорията "Инвестиции в предприемачески умения"
Проектът "Брандико" - създаване на търговска марка от тренировъчни предприятия и нейната защита като Марка на Общността, спечели номинация от ЕК Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Пламен Орешарски: Необходима е приемственост по отношение на Проекта за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй
Дани Родерик: Проектът Westinghouse ще бъде дългосрочен актив и от полза за България Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Европейска конференция на тема "Standards: Your Innovation Вridge" – Брюксел, Белгия
Pолята на стандартизацията в подкрепа на научните достижения, иновациите и програма Хоризонт 2020 Още