Брой 26 (2032), 06-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия представя предложения за по-надежден, динамичен, предвидим и политически процес на присъединяване към ЕС


Европейската комисия представи предложение, с което да придвижи напред процеса на присъединяване към ЕС, като го направи по-надежден, с по-силно политическо водачество, по-динамичен и по-предвидим.

По-надежден процес: Процесът на присъединяване трябва да се основава на взаимно доверие и ясни ангажименти от страна на Европейския съюз и Западните Балкани. Надеждността следва да се засили чрез още по-силен акцент върху основните реформи, като се започне от върховенството на закона, функционирането на демократичните институции и публичната администрация и икономиката на страните кандидатки. 

По-силно политическо водачество: Политическият характер на процеса на присъединяване изисква по-силно политическо водачество и ангажираност на най-високо равнище. Комисията предлага да се увеличат възможностите за политически диалог и диалог по политиките на високо равнище, като се организират редовни срещи на върха между ЕС и Западните Балкани и се засилят контактите на министерско равнище. Освен това държавите членки следва да участват по-систематично в мониторинга и прегледа на процеса.

По-динамичен процес: За да влее нова динамика на преговорния процес, Комисията предлага преговорните глави да се групират в шест тематични клъстера: основни теми; вътрешен пазар; конкурентоспособност и приобщаващ растеж; „зелена“ програма и устойчива свързаност; ресурси, селско стопанство и сближаване; външни отношения. Преговорите по всеки клъстър ще започват заедно (след като бъдат изпълнени критериите за отваряне), а не за всяка глава поотделно.

По-предвидим процес: Комисията ще даде по-голяма яснота за това какво очаква ЕС от страните, обхванати от процеса на разширяване, на различните етапи от процеса. Тя ще поясни положителните последици, които напредъкът по реформите може да има, както и отрицателните последици, когато няма напредък.

Комисията се надява държавите членки да подкрепят предложението успоредно със започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания преди срещата на върха между Европейския съюз и Западните Балкани в Загреб на 6—7 май.

Повече информация ще намерите ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Сътрудничеството между България и Япония се развива динамично
Акцентът е върху науката, иновациите и потенциала на младите хора Още
Обмяна на опит и добри практики за приложението на GS1 стандарти
В отговор на повишените изисквания към качеството на данните за продуктите и проследимостта Още
Кариерен форум за българи във Великобритания на 7 март
БТПП е съорганизатор на форума Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП с две нови електронни услуги за работодателите
До 28 февруари е срокът за подаване на справките за доходи, изплатени през 2019 г. Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Над 170 000 бр. нарушения са установени от Инспекцията по труда при 40 200 бр. проверки
Всяка четвърта проверка е била в строителството или в селското стопанство Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Близо 13 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта през 2020г.
Очаква се коефициентът на безработица да се понижи до 4.1% Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Демография на областите – кои се стопяват най-бързо?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представя предложения за по-надежден, динамичен, предвидим и политически процес на присъединяване към ЕС
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство