Брой 127 (2382), 07-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия представя нова стратегия за финансирането за устойчиво развитие


Европейската комисия прие редица мерки, с които повишава равнището на амбициите си по отношение на финансирането за устойчиво развитие.

Първо, в новата стратегия за финансирането за устойчиво развитие се предвиждат редица инициативи за справяне с изменението на климата и другите екологични предизвикателства и същевременно за увеличаване на инвестициите – и приобщаването на малките и средните предприятия (МСП) – в прехода на ЕС към устойчива икономика.

С предложението за стандарт за европейските екосъобразни облигации, което също бе прието, ще се въведе висококачествен незадължителен стандарт за облигациите, с които се финансират инвестициите за устойчиво развитие (наричани за краткост „устойчиви инвестиции“).

Освен това Комисията прие днес и делегиран акт за информацията, която финансовите и нефинансовите дружества трябва да оповестяват във връзка с устойчивостта на дейностите си по силата на член 8 от Регламента за таксономията на ЕС.

Тези инициативи подчертават водещата роля на ЕС в света по отношение на установяването на международни стандарти за финансирането за устойчиво развитие. Комисията възнамерява да работи в тясно сътрудничество с всички международни партньори, в т.ч. с Международната платформа за финансирането за устойчиво развитие, така че в тази област да се изгради стабилна международна система.

Повече информация ще намерите в документа тук .

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Отличени са най-успешните ни търговски аташета
Голямата награда е за Службата по търговско-икономически въпроси - Германия Още
Положителен отзвук и в Аржентина за филма "Патриарха на градежа"
Благодарствено писмо от Аржентинско-българската фондация в Буенос Айрес Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Изложение за туристически и кулинарен обмен в трансграничен регион Кюстендил - Ниш
Дегустация на традиционни кюстендилски ястия и запознаване с традиционни занаяти Още
БИЗНЕС СРЕДА
Започва приемът на документи по новия дизайн на мярката 60/40
Регламентираната подкрепа за новия етап вече ще се определя на база осигурителния доход на работниците и служителите за месец април 2021 г. Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Изследователски доклад в рамките на проекта REMSKA
Умения за работа от разстояние: емпирично изследване на значимостта и нуждите в шест страни от Европейския съюз Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Изменение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Въвежда се задължителна регистрация на всички лица, които не живеят в Украйна, но декларират стоки в страната
От 1 юли 2021 г. с изменение на Митническия кодекс на Украйна Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Започнаха кръстосаните проверки за Кампания 2021
Подлежат на проверка всички заявления на 60 500 земеделски стопани по схемите и мерките за площ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия представя нова стратегия за финансирането за устойчиво развитие
Предлага нов стандарт за европейските екосъобразни облигации Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана „Как да се чуе гласът на гражданите чрез Конференцията за бъдещето на Европа?“
Хибридна дискусия в НДК на 16 юли, 13-14.30 ч. Още