Назад

Европейски правила налагат по-голяма данъчна прозрачност на големите компании


Законодателството, което ще бъде гласувано от Парламента на 11 ноември, ще застави компаниите с годишни приходи над 750 млн. евро и с дейност в повече от една страна да декларират печалбите си, платените корпоративни данъци и броя на служителите си във всяка страна от ЕС за предишната финансова година.

Компаниите ще трябва също така да публикуват данни за печалбите, персонала и платените данъци в някои външни страни – такива, които не сътрудничат с ЕС по данъчни въпроси или които не отговарят на всички стандарти, но са поели ангажименти за извършване на реформи. Европейският съюз поддържа списъци на юрисдикциите в двете категории, които се прераглеждат редовно.

Новите правила целят да внесат повече яснота по въпроса къде мултинационалните компании плащат данъците си и да направят по-трудно за тях избягването на данъци.

Защо прозрачността в данъчната област е важна

Европейският парламент настоява за въвеждането на публична отчетност на компаниите по страни от средата на предишното десетилетие. Редица скандали тогава показаха, че големите корпорации насочват печалбите си към страни, които им предлагат преференциално данъчно третиране, дори ако имат малко реална дейност и персонал в тези страни.

Това на практика означава, че мултинационалните компании плащат по-малки данъци за сметка на държави, които изпитват трудности да финансират инвестиции или социални плащания.

Повишената прозрачност би трябвало да доведе до повече въпроси към компаниите за политиката им относно плащането на данъци.