Назад

Дни на медиацията 2021


Камарата на медиаторите в България, Окръжен съд Варна и Институт “Итера” организират на 11 ноември от 10 часа официалното честване на Дните на медиацията, които през 2021 г. се провеждат за шести път.

Събитието събира под един покрив представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, адвокатските колегии, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.

В рамките на Дните на медиацията традиционно се организират събития, които целят популяризирането на медиацията в България като най-ефективният способ за извънсъдебно разрешаване на спорове.

За да получите линк за достъп е необходима регистрация ТУК