Брой 227 (1985), 26-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС започва производство в рамките на СТО срещу ограниченията на Индонезия по отношение на суровините


ЕС започва производство в рамките на Световната търговска организация (СТО) срещу индонезийските експортни ограничения за суровини, използвани в производството на неръждаема стомана. Тези ограничения несправедливо ограничават достъпа на производителите от ЕС до суровини за производството на стомана, по-специално никел, а също така скрап, въглища и кокс, желязна руда и хром. Освен това ЕС оспорва субсидиите, които насърчават използването на местни материали от страна на индонезийските производители и отдават предимство на местните стоки пред вносните стоки, което противоречи на правилата на СТО.

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: „Производителите на стомана в ЕС са подложени на голям натиск и понасят последиците от световния свръхкапацитет и едностранните търговски ограничения. Ограниченията върху износа, наложени от Индонезия, излагат на риск допълнителни работни места в стоманодобивната промишленост на ЕС. Въпреки съгласуваните ни усилия, Индонезия запази мерките в сила и дори обяви нова забрана за износ за януари 2020 г. Трябва да осигурим спазването на правилата на международната търговия. Ето защо днес предприемаме правни действия в рамките на СТО за възможно най-бързо премахване на тези мерки.“

Настоящото решение потвърждава ангажимента на ЕС за решително и стриктно прилагане на многостранните и двустранните търговски правила, когато става въпрос за интересите на ЕС. То също така подчертава трайния ангажимент на ЕС към СТО и нейната система за уреждане на спорове като безпристрастно и ефикасно средство за установяване и прилагане на правилата на световната търговия.

Мерките, които ЕС оспорва, включват:

  • ограничения върху износа и забрани за износ на суровини за производството на неръждаема стомана, по-специално никел;
  • изисквания за местна преработка и задължения за предлагане на вътрешния пазар, както и сложни и неясни процедури и изисквания за лицензиране на износа, които засягат достъпа до суровини като никел, но също така желязо, хром, метални отпадъци и скрап, въглища и кокс;
  • схема за освобождаване от вносни мита, която предоставя определени предимства за вноса на машини, стоки и други материали за производствения процес в новосъздадени или модернизиращи се фабрики, при условие, че най-малко 30 % от използваните оборудване и машини са местно производство.

Консултациите, които ЕС поиска днес, са първата стъпка в производството за уреждане на спорове в рамките на СТО. Ако те не доведат до намиране на задоволително решение, ЕС може да поиска от СТО да създаде специализирана група, която да се произнесе по въпроса.

Контекст

Понастоящем ЕС участва в 42 спора в рамките на СТО и 3 спора по силата на търговските си споразумения. През последните пет години споровете, повдигнати от ЕС, доведоха до премахването на дискриминационни данъци, незаконни мита или ограничения върху износа на ключови пазари, като Русия, Китай, САЩ и Южна Америка, и повторното отваряне на пазарите за търговия на стойност 10 милиарда евро годишно.

За повече информация

Искане на ЕС за консултации с Индонезия в рамките на СТО

Действия на ЕС за прилагане на съществуващите правила в областта на световната търговия

Текущи търговски спорове с участието на ЕС

Система за уреждане на спорове на СТО

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на АОБР за необходими изменения и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция
Презентация „Храни и напитки от слънчева България“ в столицата на Молдова
15 български фирми представят български храни и напитки на молдовския пазар - пред вносители, търговци и дистрибутори Още
Предстоящо изложение “Sofia International Money Exhibition”
28 - 29 ноември, Изложбена зала на ЦУМ, София Още
Акцент върху развитието на стартъп компаниите у нас
Финансов форум „Иновативни подходи в сферата на финансирането на МСП и в частност на стартъп компаниите“ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез “Зелени пътища”
Идентифициране на финансови инструменти за реализиране на инициативата Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Кои и колко са работещите бедни?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия одобрява близо 94 милиона евро за високоефективна централа за комбинирано производство на енергия от отпадъци в България
ЕС започва производство в рамките на СТО срещу ограниченията на Индонезия по отношение на суровините
Риск за работните места в стоманодобивната промишленост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Startup World Cup 2020 в рамките на технологичния форум Global Tech Summit в НДК, София
10 декември 2019 г. Още