Брой 227 (1985), 26-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез “Зелени пътища”На 21 ноември  Търговско-промишлена палата - Враца  организира Трета среща на заинтересованите страни по проект “OUR WAY - Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”, по Програма Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския cъюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са: Регионалното правителство и Регионалният институт по туризъм на Мурсия, Испания, Търговско-промишлена палата – Враца, както и сродни организации от Ирландия, Полша, Франция, Унгария и Белгия.

Срещата беше открита от Светлана Борисова, координатор проект, която накратко представи проекта и какво е изпълнено до момента. В срещата взеха участие представители на местната и публичната власт, представители на неправителствения сектор, представители на Сдружение Българска Асоциация за Алтернативен туризъм, на Фондация „Екообщност“ и на Сдружение „Велоеволюция“. По време на срещата Ирена Иванова и Стела Каменова, представители на Община Враца, запознаха присъстващите с текущото състояние на „Зелени пътища“ на общинско ниво, както и придобитите впечатления от участието им във Втори междурегионален семинар на тема: "Идентифициране на финансови инструменти и финансиране за зелените пътища “, проведен в гр. Ржешов, Полша.

По време на срещата бяха сформирани работни групи, относно работата по разработване на Плана за действие по проекта. Във всяка една група имаше представител на местна, публична власт и на НПО. Целта беше в хода на дискусията да се определят опорните точки, по които трябва да се започне работа. Дискусиите бяха доста продуктивни, като всяка една група излезе с конкретни резултати.

За допълнителна информация: Светлана Борисова, ТПП - Враца, тел.: 092 660273 или e-mail: cci-vr@online.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на АОБР за необходими изменения и допълнения в нормативната уредба за трудовата имиграция
Презентация „Храни и напитки от слънчева България“ в столицата на Молдова
15 български фирми представят български храни и напитки на молдовския пазар - пред вносители, търговци и дистрибутори Още
Предстоящо изложение “Sofia International Money Exhibition”
28 - 29 ноември, Изложбена зала на ЦУМ, София Още
Акцент върху развитието на стартъп компаниите у нас
Финансов форум „Иновативни подходи в сферата на финансирането на МСП и в частност на стартъп компаниите“ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез “Зелени пътища”
Идентифициране на финансови инструменти за реализиране на инициативата Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Кои и колко са работещите бедни?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия одобрява близо 94 милиона евро за високоефективна централа за комбинирано производство на енергия от отпадъци в България
ЕС започва производство в рамките на СТО срещу ограниченията на Индонезия по отношение на суровините
Риск за работните места в стоманодобивната промишленост Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Startup World Cup 2020 в рамките на технологичния форум Global Tech Summit в НДК, София
10 декември 2019 г. Още