Брой 11 (2267), 18-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Търговско-промишлените палати са умерени оптимисти относно предложената от Европейската комисия нова рамка за електронна търговия


Българската търговско-промишлена палата подкрепя Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ в становището й по отношение Законодателния акт на ЕС за цифровите услуги. Балансираният подход, предприет от Европейската комисия във връзка с регулирането на Единния пазар за цифрови услуги е най-подходящ, според Асоциацията. Предложеният от ЕК Регламент съдържа тестове, които затвърждават вече установените въпроси, свързани с настоящата рамка за електронна търговия, като принципа за държава на произход и ключови правила за поемане на отговорност.

Предложеният регламент е изключително важен, тъй като все повече фирми променят своите бизнес модели и зависят от каналите за електронна търговия, за да достигнат до своите клиенти. Европалати изготви свои препоръки, които насочват ревизията на настоящите правила да се използва като възможност за изясняване на отговорността, както и да се обърне внимание на правната фрагментация. Бизнесът се надява, че новият регламент ще представлява хармонизирана съвкупност от правила и ще подпомогне по-високата правна сигурност.

Принципът за страна на произход е особено важен за МСП, които нямат средствата да проучат и да адаптират своите оферти към правилата на други европейски страни. Европалати настоява участниците в подготовката на регламента да включат този принцип, който ще донесе полза както на потребителите, така и на доставчиците на услуги.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Евроклубът към БТПП приветства с конференция поемането на председателството на Съвета на ЕС от Република Португалия
Търговско-промишлените палати са умерени оптимисти относно предложената от Европейската комисия нова рамка за електронна търговия
Как да подпомогнете бизнеса си чрез програмата "Еразъм за млади предприемачи"?
Българската търговско-промишлена палата е посредническа организация по програмата Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ/ КАМАРИ/ КЛУБОВЕ
Виртуални семинари помагат на българския бизнес да навлезе на китайския пазар
Те са организирани от Българо-китайската търговско-промишлена палата, без такса участие Още
БИЗНЕС СРЕДА
Напредък по антикризисните мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката
Доклад за периода 31 декември 2020г. - 15 януари 2021 г. Още
Проучване „Оценка на въздействието на COVID-19 върху МСП“
Инициатива на МСП Европа Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изм. и доп. на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Британска фирма търси български производители на мебели
За включване във веригата за доставки на фирмата Още