Брой 241 (751), 13-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Започват номинациите за „Инвеститор на годината 2014”


За девети пореден път Българската агенция за инвестиции организира годишните награди „Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2014 г. в България. Церемонията по награждаването ще се състои  в началото на февруари 2015 г.

Чрез „Инвеститор на годината” БАИ желае да поощри както нови проекти, реализирани „на зелено”, така и добре развиващи се бизнеси.

Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно жури по следните критерии: 

 • обем на инвестицията;
 • брой на разкрити нови работни места;
 • инвестиция в регион с нисък икономически растеж и висока безработица;
 • инвестиция в обучение на кадри;
 • инвестиции в мерки за опазване на околната среда.  

Ще бъдат раздадени награди статуетки Златен бик, изработени от скулптура Сейфетин Шекеров, в следните категории: 

 • Инвеститор на 2014 г. (комплексна оценка);
 • Инвестиция на зелено на годината;
 • Инвестиция в разширяване на бизнес;
 • Инвестиция в сливане/придобиване;
 • Инвестиция в човешки капитал. 

Почетни награди - плакети на Българската агенция за инвестиции, ще бъдат раздадени в следните категории:

 • Инвестиция в иновативен бизнес;
 • Инвестиция в завладяване на пазар;
 • Успешен стартъп;
 • Област с най-много инвестиции.

Можете да направите своята номинация до 19 декември като попълните формата, която можете да изтеглите от тук.

Изпратете попълнената форма на m.savov@investbg.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации излязоха с Декларация срещу натиска за промени в основни параметри на бюджетите на РБ и на ДОО
С отговорно и компетентно управление и неподдаване на популистки натиск да бъдат възприети правилните и необходими решения за стабилността на страната Още
Работна среща за възможностите за развитие на икономическите отношения България-Япония
Подчертан бе приносът на Българо-японския икономически съвет в двустранните отношения Още
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност през 2013 година – данни на Евростат
За България равнището на фактическото индивидуално потребление на човек е с 50% по-ниско от средното равнище за ЕС-28 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Започват номинациите за „Инвеститор на годината 2014”
Отличия за най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2014 г. в България Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България изпрати писмо до Европейската комисия с предложение в страната да бъде изграден газов хъб
Хъбът би могъл да се превърне в общ разпределителен център за страните-членки в региона и през тях за страните-членки от Централна и Западна Европа Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Standard & Poor's намали оценката си за кредитния рейтинг на България
Рейтинговата агенция изтъква като основни причини за промяната ситуацията с КТБ и предоставянето на ликвидни средства на друга българска банка Още
Промени в спогодбата между Р България и Федерална Република Германия, в сила от 01.01.2015 г.
Отнасят се за платците и получателите на доходи от наем на оборудване Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Състоя се Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
По програмата са завършени 200 проекта, свързани с най-значимите цели в областта на политиката по опазване на околна среда Още