Брой 241 (751), 13-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Състоя се Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“


В София се състоя Годишно информационно събитие за представяне напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС). На него присъстваха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, заместник-министърът на околната среда и водите Бойко Малинов, ръководителят на УО на ОПОС Яна Георгиева, ръководители на управляващи органи на оперативни програми, представители на структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и бенефициенти.

Министър Ивелина Василева представи резултатите по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Тя посочи, че в момента по програмата се изпълняват 243 проекти, завършени са 200. Общият бюджет възлиза на близо 3.5 млрд. лв. Той е разпределен между приоритетните оси, които са свързани с най-значимите, от областта на политиката по опазване на околна среда и води, цели. Такива са изграждането на екологична инфраструктура в секторите „Води" и „Отпадъци” и тези, свързани с опазването, поддържането и управлението на защитените територии и зони.

Министърът отбеляза, че изминаващата година е била нелека в изпълнението на оперативната програма. „Работата по нея е сериозно предизвикателство за нашите бенефициенти, но заедно с тях вече години успешно преодоляваме препятствията и вървим напред. След отблокирането на средствата, по програмата, само през ноември и декември са разплатени близо 114 млн. лв. Това, което се очаква до края на годината е да се разплатят още 175 млн. лв., като общият обем на разплатени средства ще възлиза на близо 2,65 млрд. лв.“, добави Ивелина Василева.

Тя подчерта, че към момента изпълнените и въведени в експлоатация проекти, в сектор „Води“, вече обслужват 250 хил. души. „Благодарение на тях жителите вече могат да се похвалят с по-добри условия на живот. Загубите на вода във водоснабдителната мрежа са намалели. Голяма част от населението на България вече е свързано с канализационната система“, каза Ивелина Василева. Министърът посочи, че обслужваното население от депата, въведени в експлоатация е около 1,35 млн. души, а от проекти, които са в изпълнение, е около 2,9 млн. души.

Василева изрази увереност, че е подпомогната политиката, която е свързана с подобряване качеството на въздуха. Само предприетите мерки в Столична община водят до намаляване до 5 пъти замърсяването на въздуха с фини прахови частици на територията на населените места. В още четири големи града – Плевен, Стара Загора, Варна и Бургас се подновява градският транспорт с нови тролейбуси и тази мярка спомага за подобряване качеството на въздуха в регионите. Доставени са всички 20 трамвая, 10 метро влака, 46 автобуси, от общо 126, и всички 100 тролейбуси.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации излязоха с Декларация срещу натиска за промени в основни параметри на бюджетите на РБ и на ДОО
С отговорно и компетентно управление и неподдаване на популистки натиск да бъдат възприети правилните и необходими решения за стабилността на страната Още
Работна среща за възможностите за развитие на икономическите отношения България-Япония
Подчертан бе приносът на Българо-японския икономически съвет в двустранните отношения Още
ДОХОДИ И ЖИЗНЕН СТАНДАРТ
Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност през 2013 година – данни на Евростат
За България равнището на фактическото индивидуално потребление на човек е с 50% по-ниско от средното равнище за ЕС-28 Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Започват номинациите за „Инвеститор на годината 2014”
Отличия за най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2014 г. в България Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България изпрати писмо до Европейската комисия с предложение в страната да бъде изграден газов хъб
Хъбът би могъл да се превърне в общ разпределителен център за страните-членки в региона и през тях за страните-членки от Централна и Западна Европа Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Standard & Poor's намали оценката си за кредитния рейтинг на България
Рейтинговата агенция изтъква като основни причини за промяната ситуацията с КТБ и предоставянето на ликвидни средства на друга българска банка Още
Промени в спогодбата между Р България и Федерална Република Германия, в сила от 01.01.2015 г.
Отнасят се за платците и получателите на доходи от наем на оборудване Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Състоя се Годишно информационно събитие на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“
По програмата са завършени 200 проекта, свързани с най-значимите цели в областта на политиката по опазване на околна среда Още