Брой 54 (1066), 18-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Консултация във връзка с подготовката на проекти за MSCA-RISE-2016


На 23 март 2016 г., от 10.30 до 12.00 часа, в заседателната зала на Центъра за обучение на БАН, бул. „Цариградско шосе“ 125, Бл. 26-Б, ет. 2, ще се проведе консултация във връзка с подготовката на проекти за MSCA-RISE-2016 - схемата за обмен на изследователи и новатори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

Консултацията се организира от националните контактни лица за дейностите Мария Скл.-Кюри за България и е предназначена за организации, които ще кандидатстват с проект по настоящия отворен конкурс MSCA-RISE-2016 (Call deadline: 28 April 2016).

Моля да потвърдите Вашето участие на http://doodle.com/poll/uev6kk5h4ygzg94y и да изпратите предварително въпросите си по е-мейл до А. Матеева, mateeva@cu.bas.bg и Г. Чупренска, tchouprenska@cu.bas.bg

За допълнителна информация: Антоанета Матеева, Главен експерт "Международни отношения и европейски програми", Българска академия на науките, Тел.: 02 979 52 35, Е-mail: mateeva@cu.bas.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП бе домакин на среща-дискусия с турска делегация
Участваха представители на големи турски фирми от секторите телекомуникации, електроника, логистика, металургия… Още
Египетска компания проучва българския пазар
Има интереси в областта на сигурността, медицинско оборудване и консумативи, фармацевтична промишленост Още
Покана за семинар: „Логика на съвременните продажби - иновационен и интерактивен маркетинг“
Изграждане и управление на бранд, силата на интегрираната комуникация и най-ефективните методи за привличане на нови клиенти Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Унгария подписаха споразумение за икономическо сътрудничество
Създава се нова междуправителствена комисия за насърчаване на търговията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов регламент на ЕК насърчава използването на органични торове
Създаване на нови пазарни възможности за новаторските предприятия и същевременно намаляване на количеството на отпадъците, потреблението на енергия... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Три компании в Узбекистан са обявени за приватизация
С предмет на дейност - производство на оборудване за сондиране за нефтената и газовата индустрия, както и резервни части за него Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Консултация във връзка с подготовката на проекти за MSCA-RISE-2016
Схема за обмен на изследователи и новатори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ Още