Брой 54 (1066), 18-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Три компании в Узбекистан са обявени за приватизация


В резултат от осъщественото посещение на бизнес делегация, подготвена от БТПП и придружаваща министър Лиляна Павлова и министър Божидар Лукарски в Узбекистан /25-26 февруари 2016 г./ Търговско-промишлената палата на Узбекистан предоставя информация за предстоящата приватизация на три големи компании:

  • 23,8% /около 4,3 млн. щ.д./ дялове от KOKAND MECHANICAL PLANT JSC,
  • 51% /около 3,3 млн. щ.д./ дялове от BUKHARA MECHANICAL PLANT JSC и
  • 51% /около 2,1 млн. щ.д./ дялове от ANDIJAN EXPERIMENTAL PLANT JSC.

Компаниите са определени за приватизация в съответствие с декрет на Президента на Узбекистан № 2452 от 21.12.2015 за „Допълнителни мерки за привличане на чуждестранни инвеститори в акционерни дружества”.

Обявените за приватизация фирми се занимават с производство на оборудване за сондиране за нефтената и газовата индустрия, както и резервни части за него.

ТПП на Узбекистан е на разположение за предоставяне на допълнителна информация относно дейността на компаниите, да съдейства при провеждане на преговори с ръководството на компаниите, да организира посещения в производствените бази на тези фирми, да осигури организационни, правни и други услуги, свързани с инвестиционната среда.

За допълнителна информация: Mr. Yolqin Bakirov, e-mail: y.bakirov@chamber.uz, tel.: +998 71 150 60 07.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП бе домакин на среща-дискусия с турска делегация
Участваха представители на големи турски фирми от секторите телекомуникации, електроника, логистика, металургия… Още
Египетска компания проучва българския пазар
Има интереси в областта на сигурността, медицинско оборудване и консумативи, фармацевтична промишленост Още
Покана за семинар: „Логика на съвременните продажби - иновационен и интерактивен маркетинг“
Изграждане и управление на бранд, силата на интегрираната комуникация и най-ефективните методи за привличане на нови клиенти Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Унгария подписаха споразумение за икономическо сътрудничество
Създава се нова междуправителствена комисия за насърчаване на търговията Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нов регламент на ЕК насърчава използването на органични торове
Създаване на нови пазарни възможности за новаторските предприятия и същевременно намаляване на количеството на отпадъците, потреблението на енергия... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Три компании в Узбекистан са обявени за приватизация
С предмет на дейност - производство на оборудване за сондиране за нефтената и газовата индустрия, както и резервни части за него Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Консултация във връзка с подготовката на проекти за MSCA-RISE-2016
Схема за обмен на изследователи и новатори от дейностите Мария Склодовска-Кюри, Рамкова програма „Хоризонт 2020“ Още