Назад

Международна конференция “Иновации и инвестиции”


На 2 декември 2021 г., в Технически университет, гр. София ще се проведе Международна конференция “Иновации и инвестиции”, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ).

Събитието е насочено към представители на всички малки и средни предприятия, както и иновативни и стартиращи компании, а основната цел е да се повиши тяхната финансова и инвестиционна култура, като бъде предоставена полезна информация от водещи бизнес лидери и представители на успешни български компании. Участие в събитието ще вземат също и представители на двустранни търговско-промишлени палати, представители на научните среди, бизнес организации и др.

Програмата на конферентната част предвижда да бъдат проведени дискусии по въпроси, свързани със стимулирането на иновациите в бизнеса и работещите бизнес модели. Представени ще бъдат и възможности за финансиране на иновативни проекти, създаване на условия за изпълнение на проекти, свързани с технологии, в ключови за развитието на индустрията, икономиката и обществото сфери, както и предоставяне на подкрепа и регулаторни стимули за развитие на предприятията. Очакваните резултати са по-добра осведоменост сред представителите на бизнеса относно новите технологии и внедряването на нови продукти и услуги за подобряване на бизнес процесите, което би спомогнало за увеличаване на конкурентоспособноста и излизането на нови международни пазари. В рамките на проявата участие ще вземат и международни лектори, и чуждестранни компании, с които българските предприятия ще имат възможност да проведат нетуоркинг.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация ТУК. Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева, тел. 02/940 7977 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983.

Участието в събитието е безплатно.