Назад

Първите покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“


Европейската комисия пусна първите покани за предложения в рамките на програмата „Цифрова Европа“ на 17 ноември 2021 г., след приемането на работните програми, които разпределят близо 2 милиарда евро за инвестиции, насочени към напредък в цифровия преход. Поканите са отворени за фирми, организации и публични администрации от държавите-членки на ЕС, както и организации от други държави, асоциирани към програмата „Цифрова Европа“.

Тези безвъзмездни средства ще бъдат насочени към инвестиция от над 415 милиона евро в cloud to edge infrastructure, пространства за данни, изкуствен интелект (AI), квантова комуникационна инфраструктура, за подобряване на цифровите умения на хората и проекти, които насърчават по-безопасен интернет, борба със сексуалното насилие над деца , и дезинформация, до края на 2022 г. Освен това инвестициите в киберсигурността ще надхвърлят 43 милиона евро за предоставяне на подкрепа за киберсигурността в здравния сектор, както и разполагането на мрежа от национални координационни центрове, които да помогнат на държавите-членки да прилагат съответното законодателство на ЕС за киберсигурност, също до края на 2022 г.

Отваря се и първата покана за представяне на предложения за създаване и внедряване на мрежата на Европейския център за цифрови иновации (EDIH). Тези центрове ще подкрепят частни компании, включително МСП и стартиращи предприятия, и публичния сектор в тяхната цифрова трансформация. Допълнителни покани ще бъдат публикувани в началото на 2022 г.

Цифровата сфера, промишленост и космическо пространство е част от клъстерите от Рамковата програма „Хоризонт Европа“. В тази връзка се очаква синергия по отношения на финансирането на предизвикателствата между Хоризонт Европа, Цифрова Европа, както и други механизми и програми.

Повече информация може да намерите тук.