Брой 170 (930), 03-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Конференция „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа“


Организатори: Дипломатически институт при Министъра на външните работи и Институт за енергиен мениджмънт

Дати:15-16 септември 2015 г.

Място: София, хотел Балкан Шератон

Участници: Правителствени представители от България и региона на ЮИЕ, Европейска комисия, Енергийна общност, ЕБВР, Световна банка, Евроелектрик, Еврогаз, представители на бизнеса и бизнес партньори и др.

Концепция:

Целостта на енергийните инфраструктури и надеждната им експлоатация са от жизнено важно значение за благоденствието на гражданите и функционирането на икономиката. Постоянно променящите се заплахи – природни или свързани с човешка дейност - определят необходимостта от непрекъснат преглед, оценка и осъвременяване на политиките и практиките за защита на енергийната инфраструктура.


Действията в тази връзка на европейско, регионално, международно и национално ниво имат нужда от критичен преглед с цел усъвършенстване на подхода и гарантиране на адекватна реакция спрямо новите предизвикателства. Уязвимостта на енергийната инфраструктура както от природни, така и от умишлени и неумишлени човешки заплахи е все по-силна. Поради това нуждата от създаване и функциониране на подходящи структури и механизми, които да регулират и управляват рисковете за ключови инфраструктури – независимо дали се управляват от държавни или частни дружества - е все така осезаема.

На тази база конференцията „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа“ ще отвори дебата върху следните въпроси:

  • Какви са потенциалните и съществуващите посегателства и как най-успешно може да се управлява променящата се среда, за да се гарантира максимална защита на енергийната инфраструктура;
  • Съвременните предизвикателства пред управлението на риска на регионално ниво;
  • Казуси от практиката и форми на сътрудничество – какво е необходимо да се промени и как;
  • Ролята на общите европейски решения и отговорността на националните правителства.

Програмата на конференцията ще се фокусира върху политически, стратегически и оперативни въпроси и е насочена към всички заинтересовани страни – правителствени институции на национално, регионално и европейско ниво, частен сектор, гражданското общество и международни организации и донори, оператори на енергийна инфраструктура

За допълнителна информация:  Diyana.Stoyanova@emi-bg.com или Ina.Kirilova@mfa.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в инициативи на Икономическата комисия на ООН за Европа
Международна конференция на високо ниво за отключване на икономическия потенциал за устойчиво развитие... Още
Среща с новоназначеното търговско аташе на България в Дубай
Отбелязано бе отличното сътрудничеството на БТПП с Търговската палата на Дубай и други сродни организации Още
Семинар „Възможности за развитие и финансиране на българския бизнес”
16 септември 2015 г. Организатори: БТПП и Бизпортал ООД Още
Срещи с китайски фирми от гр. Чунцин
7 септември, Хотел „Арена ди Сердика Резидънс Хотел”, София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Открит е приемът на проектни предложения по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
Публикувани са поканите за всички процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТТИ Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Фонд „Земеделие” публикува указания за подпомагане на производителите заради руското ембарго
Ембаргото беше удължено до 30 юни 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа“
15-16 септември 2015 г., София, хотел Балкан Шератон Още