Брой 170 (930), 03-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Открит е приемът на проектни предложения по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020


С решение № ОПТТИ-1/01.09.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. (ОПТТИ) са открити всички процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТТИ.

На електронната страница на програмата в категория Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, секция Кандидатстване по ОПТТИ са публикувани поканите за подаване на проектни предложения по следните процедури:

1.    По приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната" Трансевропейска транспортна мрежа":

1.1.   BG16М1OP001-1.001 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната" Трансевропейска транспортна мрежа - инфраструктурни проекти";

1.2.   BG16М1OP001-1.002 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната" Трансевропейска транспортна мрежа - техническа помощ";

 2.    По приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната" и „разширената" Трансевропейска транспортна мрежа":

2.1.   BG16М1OP001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната" и „разширената" Трансевропейска транспортна мрежа - инфраструктрни проекти";

2.2.   BG16М1OP001-2.002 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната" и „разширената" Трансевропейска транспортна мрежа - техническа помощ";

3.    По приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт":

BG16М1OP001-3.001 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт";

4.    По приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта":

BG16М1OP001-4.001 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта";

 5.    По приоритетна ос 5 „Техническа помощ":

5.1.   BG16М1OP001-5.001 „Техническа помощ";

5.2.   BG16М1OP001-5.002 „Бюджетни линии".

Обявените процедури на директно предоставяне по ОПТТИ включват целия бюджет на програмата, като проектни предложения могат да бъдат подавани не по-късно от 31.12.2020 г.

От днес проектни предложения по ОПТТИ могат да се подават в съответствие с изискванията на актуалната версия на Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.

Конкретните бенефициенти могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване по ОПТТИ писмено и на електронна поща: programming@mtitc.government.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в инициативи на Икономическата комисия на ООН за Европа
Международна конференция на високо ниво за отключване на икономическия потенциал за устойчиво развитие... Още
Среща с новоназначеното търговско аташе на България в Дубай
Отбелязано бе отличното сътрудничеството на БТПП с Търговската палата на Дубай и други сродни организации Още
Семинар „Възможности за развитие и финансиране на българския бизнес”
16 септември 2015 г. Организатори: БТПП и Бизпортал ООД Още
Срещи с китайски фирми от гр. Чунцин
7 септември, Хотел „Арена ди Сердика Резидънс Хотел”, София Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Открит е приемът на проектни предложения по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
Публикувани са поканите за всички процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТТИ Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Фонд „Земеделие” публикува указания за подпомагане на производителите заради руското ембарго
Ембаргото беше удължено до 30 юни 2016 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в Югоизточна Европа“
15-16 септември 2015 г., София, хотел Балкан Шератон Още