Брой 193 (1951), 09-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес делегация в Ангола, Намибия и Нигерия


В периода 12-16 ноември 2019 г. е планирано официално посещение на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи и на г-н Емил Караниколов, министър на икономиката в Ангола, Намибия и Нигерия. По време на посещението официалната делегация ще бъде придружена от представители на българските бизнес среди, като във всяка държава се предвижда да бъде организиран двустранен бизнес форум.

България има дългогодишни отношения на приятелство и сътрудничество с африканските страни на юг от Сахара. Целта на посещението е да бъдат възобновени отношенията, като не само се надградят създадените традиции, но и да се разширят перспективите за взаимноизгодно сътрудничество с тези страни. През годините голям брой граждани от тези срани са завършили български университети и сега заемат престижни позиции в своите държави.

Европа и Африка са тясно свързани и взаимно зависими – като 2017 беше определена за годината на партньорство между ЕС и Африка. Като член на Европейската общност Република България участва активно при формирането на  политиката на ЕС по отношение на страните от Африка – политика, която е насочена към активизиране на отношенията, постигане на трайно умиротворяване, преодоляване на етнически конфликти и хуманитарни кризи, спазване на човешките права, демократично и устойчиво развитие, борбата с нелегалната миграция, а също така и с глобалните предизвикателства като климатични промени. Партньорството между ЕС и Африка е от ключово значение за постигане на тези цели.

Предвид изложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия сформира бизнес делегация, която да придружава заместник министър-председателя по правосъдната реформа при официалното ѝ посещение. В бизнес делегацията очакваме да се включат представители на различни сектори от българската икономика с конкретни интереси и проекти в Ангола, Намибия и Нигерия.

Организацията по пътуването на бизнес делегацията, включително съдействие при настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумите се осъществява от ИАНМСП.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, застраховката, поставянето на необходимите визи и ваксинации на командированите лица, както и дневните, са за сметка на участниците. Пътуването ще се осъществи с полет на Авиоотряд 28, като разходите за транспорт ще бъдат поети от представителите на институциите и участниците в бизнес делегацията. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и програма на събитието.

Желаещите да участват в делегацията следва да заявят интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 18.10.2019 г. на е-мейл адрес: n.georgieva@sme.government.bg. Молим с регистрационната форма да бъде изпратен и сканиран задграничен паспорт. Допълнителна информация може да получите на тел.: 02 940 79 77.

Приложение: Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-виетнамски форум в БТПП
Представяне на виетнамската икономика и традиционни азиатски продукти - сушени морски дарове, кафе, чай с традиционни билки Още
Среща на Европейската мрежа на жените предприемачи в Рим
Обсъждане на възможните решения за жените предприемачи: достъп до финансиране, съчетаване на професионалния и личния живот Още
Два месеца предсрочно БТПП изпълни успешно проект по Националния план за действие по заетостта за 2019г.
Акцент върху работата с групата на продължително безработните лица Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Български компании могат да участват в Global Innovation Summit 2019
2-6 декември, Пекин, Чънду и Шанхай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон
Митническите органи да не допускат пренасянето на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече, при публични задължения на лицето Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможни затруднения за транспортиране на български стоки във вътрешността на Ирак
Във връзка с ескалация на напрежението Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация в Ангола, Намибия и Нигерия
12–16 ноември 2019 г. Още
Предстоящи срещи с фирми от Пензенска област, Руска федерация
12-13 ноември 2019 г., София Още