Брой 197 (1209), 13-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

14 октомври – Световен ден на стандартизацията


Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация - Международната електротехническа комисия (IEC), Международната организация за стандартизация (ISO), Международния телекомуникационен съюз (ITU)

“Стандартите ни свързват с надеждни начини за комуникация, кодекси за добри практики и утвърдени рамки за сътрудничество. Като предлагат основата за единно тълкуване по отношение на комуникациите или трансакциите, стандартите са от съществено значение за взаимоизгодните търговски отношения и ефективното използване на ресурсите в международната търговия.

Социалните взаимоотношения се основават на общото спазване на единна съвкупност от правила, идеи или стойности – чрез международните стандарти тези правила се кодифицират, така че да бъдат достъпни за всички.

Съответствието на продукт или услуга с даден международен стандарт е категоричен знак за качество, безопасност или съвместимост. Стандартите успяват да отговорят на изключителното разнообразие в нашия взаимосвързан свят, като предоставят унифицирани интерфейси, така необходими, за да сме сигурни, че говорим на един език.”

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2016“
Взаимодействие между публичния и частния сектор в областта на ЗБУТ Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Търговище работи по проект „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“
По програма Еразъм +, с цел изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Стандартите изграждат доверие Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е стратегията за развитие на научните изследвания
Изграждането на ефективни партньорства между научните организации, университетите и бизнеса - един от акцентите в документа Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
EUIPO публикува нова студия за сектор „Фармацевтична индустрия”
Изследвано е негативното влияние на контрафакциите върху легитимния бизнес Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенция по вписванията
Агенцията не изпраща документи с наложен платеж Още