Брой 197 (1209), 13-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

EUIPO публикува нова студия за сектор „Фармацевтична индустрия”


Ведомството на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) публикува в края на септември деветата си поредна студия, посветена на икономическите щети, причинени от нарушения на права върху интелектуалната собственост. Този път във фокуса на вниманието на Обсерваторията на ЕС за нарушения на права върху интелектуалната собственост е сектор „Фармацевтична индустрия”. Изследвано е негативното влияние на контрафакциите върху легитимния бизнес, работата на правителствата на европейските държави, потребителите и обществото като цяло.
В студията се посочва, че легитимният фармацевтичен бизнес  губи приблизително 10 млрд. от годишната си печалба, поради наличието на фалшиви лекарствени средства на пазара в ЕС. Това отговаря на 4,4% от продажбите в сектора. Установена е и загуба на възможност за директен достъп до трудовия пазар, възлизаща на приблизително 38 000 работни места.
Студията можете да намерите публикувана на сайта на Обсерваторията на английски, немски, испански, италиански и френски език - https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement (Observatory website).

Източник: Патентно ведомство на Р България

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция „Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2016“
Взаимодействие между публичния и частния сектор в областта на ЗБУТ Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП – Търговище работи по проект „Иновативни европейски практики в туризма и методи за тяхното преподаване“
По програма Еразъм +, с цел изграждане на стабилни партньорства между образованието и бизнеса Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
14 октомври – Световен ден на стандартизацията
Стандартите изграждат доверие Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е стратегията за развитие на научните изследвания
Изграждането на ефективни партньорства между научните организации, университетите и бизнеса - един от акцентите в документа Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
EUIPO публикува нова студия за сектор „Фармацевтична индустрия”
Изследвано е негативното влияние на контрафакциите върху легитимния бизнес Още
СЪОБЩЕНИЯ
Съобщение на Агенция по вписванията
Агенцията не изпраща документи с наложен платеж Още