Брой 74 (331), 15-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинари по безопасност и здраве при работа


Център за професионално обучение(Лицензия №200912819 от НАПОО) към БЦ «Информа Интелект» ООД и „ВИКОРС”АД с подкрепата на БТПП организират  семинари по Безопасност и здраве при работа

Теми на семинарите

 • Обучение по Безопасност и здраве при работа на длъжностни лица - 17.04.2013 г.
  Лектор:
  Милена Александрова – юрист, медиатор
 • Обучение по Безопасност и здраве при работа на координатори в строителството - 18.04.2013 г.
  Лектор
  : инж. Митко Дечев – Евроконсултант
 • Придобиване и защита на квалификационни групи по електробезопасност(с напрежение до 1000 V) - 19.04.2013 г.
  Лектор: инж. Димитър Христанов
 • Обучение по безопасност и здраве при работа в туризма (туристически обекти – хотели, ресторанти и др.) производство и търговия с храни и напитки                         -          22.04.2013 г.
  Лектор:
  Милена Александрова – юрист, медиатор

Подробни програми за отделните семинари ще намерите на нашия сайт: www.informaintellect.com

Обща информация

Място на провеждане:

София, БЦ „Информа Интелект” ООД, ул.”Проф.Г. Брадистилов” № 6

Продължителност:   от  9.00 ч. до 17.00 часа

Такса за участие:  60 лв. без ДДС.  За членовете на БТПП  цената е 50 лв. без ДДС.

Таксата включва: Участие в обучението, индивидуални консултации, тетрадка, химикалка, кафе/чай в почивките.

Начин на плащане:

Таксата за участие се превежда на БЦ „Информа Интелект” ООД, BIC код: BPBIBGSF, банкова сметка IBAN: BG27BPBI 79401003115401, в Юробанк България АД, клон София, офис Дървеница, Булстат: BG 831065527, или в брой по време на регистрацията, в деня на обучението.

Обученията ще се провеждат при минимум 15 участника!

Желаещите да ползват хотела на БЦ „Информа Интелект”  при цени 18 или 20 лв. на легло, могат да се заявят предварително по телефона.

За допълнителна информация:

Web: www.informaintellect.com

На участниците в обученията се издават Удостоверения от ЦПО към БЦ „Информа Интелект” ООД, съгласувани с ИА „ГИТ” и валидни пред всички контролни органи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на МОТ от Осло подчертава необходимостта от отговорно социално партньорство
Съвпадения в някои от вижданията си констатираха БТПП и Движение „Граждански контрол“
Десета среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Временно управляващият Посолството на Сирия у нас посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Курс на тема: „Маркиране на стоките с баркодове. Общо представяне на системата GS1”
Семинари по безопасност и здраве при работа
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Конвергентна програма на Република България за периода 2013-2016 г.
Програмата се базира на макроикономическата рамка, която е разработена с помощта на средносрочния макроикономически модел на Министерството на финансите Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК ще направи оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на част от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването
След приключване на производството Комисията ще приеме решение, с което може да предложи на съответните компетентни органи да изменят или отменят посочените нормативни разпоредби Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Защо разходите за труд в България са най-ниските в ЕС
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент разглежда уеднаквяване на правилата за облагане на ваучери
Новите правила имат за цел да решат проблеми, свързани с двойното данъчно облагане и свободното движение на услуги Още