Брой 74 (331), 15-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Съвпадения в някои от вижданията си констатираха БТПП и Движение „Граждански контрол“


В БТПП се проведе първа среща на Ръководството на Палатата с представители на Движение „Граждански контрол“ и политическа партия „Демократична гражданска инициатива“, поискана от страна на гостите. Сред представителите на Движението, взели участие в срещата, бяха Ангел Славчев, Дончо Дудев и Янко Петров, а от страна на БТПП – председателят Цветан Симеонов и главният секретар Васил Тодоров. 

В разговора бяха обсъдени част от икономическите искания на Движението и се констатираха съвпадения във вижданията по редица въпроси. Общи са позициите по политиките, свързани с предприемането на мерки за насърчаване на малките и средни предприятия, гарантиране за тях на определена квота при усвояването на средствата от ЕС, както и облекчаване на административните процедури за тяхното обслужване. Съществува консенсус относно засилване на контрола в енергетиката и върху ценообразуването при предприятия в монополно положение. Отбеляза се все още съществуващото високо ниво на корупция в държавната администрация, слабата ефективност на последната, както и необходимостта от бързо въвеждане на електронното правителство. И БТПП, и Движение „Граждански контрол“ са за по-стриктно спазване на правилата за социални плащания, както и за премахване на задължението за плащане на първите три дни болнични от работодателя, което задължение следва да се поеме от осигурителната система

Консултациите между Движение „Граждански контрол“ и БТПП ще продължат през тази седмица.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на МОТ от Осло подчертава необходимостта от отговорно социално партньорство
Съвпадения в някои от вижданията си констатираха БТПП и Движение „Граждански контрол“
Десета среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Временно управляващият Посолството на Сирия у нас посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Курс на тема: „Маркиране на стоките с баркодове. Общо представяне на системата GS1”
Семинари по безопасност и здраве при работа
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Конвергентна програма на Република България за периода 2013-2016 г.
Програмата се базира на макроикономическата рамка, която е разработена с помощта на средносрочния макроикономически модел на Министерството на финансите Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК ще направи оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на част от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването
След приключване на производството Комисията ще приеме решение, с което може да предложи на съответните компетентни органи да изменят или отменят посочените нормативни разпоредби Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Защо разходите за труд в България са най-ниските в ЕС
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент разглежда уеднаквяване на правилата за облагане на ваучери
Новите правила имат за цел да решат проблеми, свързани с двойното данъчно облагане и свободното движение на услуги Още