Брой 74 (331), 15-04-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Декларация на МОТ от Осло подчертава необходимостта от отговорно социално партньорство


При закриването на Деветата европейска регионална конференция на Международната организация на труда (МОТ), състояла се през миналата седмица в Осло, делегатите от Европа и Централна Азия приеха Декларация, с която подчертават необходимостта от отговорен социален диалог, който да допринася за социалната стабилност. Декларацията призовава МОТ да изгради капацитет от правителствени и социални партньори, който да спомага за възстановяването от кризата и реализиране на реформи чрез засилване на социалния диалог и ефективно партньорство.

В Декларацията от Осло се изтъква още, че МОТ ще насърчава разкриването на нови работни места чрез създаване на благоприятна среда за предприятията, припомняйки и потвърждавайки важността на Резолюцията за стабилни предприятия от 2007 г. - ILC Resolution on Sustainable Enterprises.

Вицепрезидентът на Международната организация на работодателите (МОР) за Европа Ренате Хонънг-Драус приветства документа от името на Групата на работодателите, отбелязвайки, че Декларацията от Осло е важен план за действие, който ще ръководи работата на МОТ в региона в следващите 4 години. Групата на работодателите намира това за добра основа за сътрудничество за възстановяване на увереността във възможностите за създаване на работни места и растежа на региона.

В рамките на конференцията беше проведена среща със зам.-главния секретар на МОР Роберто Суарез по повод промените в българския Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, засягащи негативно българските работодателски и синдикални организации.

Констатира се, че въвеждането на изискване за публично обявяване на имуществото на членовете на управителните и контролните органи на работодателски и синдикални организации е необичайна практика и въвежда предпоставки за ограничаване на правото на сдружаване на социалните партньори чрез налагане на необосновани тежести върху членовете на техните органи, извършващи дейност на обществени начала.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на МОТ от Осло подчертава необходимостта от отговорно социално партньорство
Съвпадения в някои от вижданията си констатираха БТПП и Движение „Граждански контрол“
Десета среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Временно управляващият Посолството на Сирия у нас посети Палатата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Курс на тема: „Маркиране на стоките с баркодове. Общо представяне на системата GS1”
Семинари по безопасност и здраве при работа
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Конвергентна програма на Република България за периода 2013-2016 г.
Програмата се базира на макроикономическата рамка, която е разработена с помощта на средносрочния макроикономически модел на Министерството на финансите Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК ще направи оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на част от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването
След приключване на производството Комисията ще приеме решение, с което може да предложи на съответните компетентни органи да изменят или отменят посочените нормативни разпоредби Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Защо разходите за труд в България са най-ниските в ЕС
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент разглежда уеднаквяване на правилата за облагане на ваучери
Новите правила имат за цел да решат проблеми, свързани с двойното данъчно облагане и свободното движение на услуги Още