Брой 141 (1899), 25-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Конкретна рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност


Европейската комисия предлага рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Инструментът ще помогне на държавите членки от еврозоната и другите участващи държави членки да подобрят устойчивостта на своите икономики и на еврозоната чрез подкрепа за целенасочени реформи и инвестиции.

Еврогрупата вече определи основните характеристики на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Днес Комисията представя предложение за организиране на управлението на инструмента. Според него, Съветът ще определя всяка година стратегически насоки за реформите и инвестиционните приоритети за еврозоната като цяло след обсъждания в рамките на Еврогрупата. След това ще приема и препоръка с конкретни насоки към всяка държава членка от еврозоната, във връзка с реформите и инвестициите, които ще бъдат подпомагани в рамките на инструмента.

Държавите членки извън еврозоната, участващи във валутния механизъм II, ще могат да участват в бюджетния инструмент на доброволни начала. За тази цел следва да бъдат разработени подходящи договорености, съгласувани с днешното предложение.

Повече информация ще откриете в прикачения документ.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможна ли е европейска минимална заплата
"Aдминистративното налагане на каквато и да било заплата е грешка", заяви зам.-председателят на БТПП Красимир Дачев Още
Двустранни бизнес срещи на изложението в сектор земеделие, селско стопанство и агротехнологии в Самсун, Турция
Представяне на български инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори в Италия
НОВИНИ ОТ СТИВ
Бизнес компас на Узбекистан
Информация, подготвена от СТИВ - Ташкент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Общоарабски съмит по изкуствен интелект – Arab Artificial Intelligence Summit
29-30 октомври 2019 г. в Хашемитско кралство Йордания Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Фонд на фондовете ще участва в алтернативни инвестиционни фондове
Дяловите инструменти, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ще се управляват по-добре, реши правителството Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Българската банка за развитие с 20% ръст на печалбата си за първото полугодие на 2019 г.
Със 7% нараства портфейлът на банката в рамките на това полугодие Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Конкретна рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Министър Петков: Над 1500 консултации за българи в чужбина са предоставили трудовите аташета през първото полугодие на 2019 г.