Брой 141 (1899), 25-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Фонд на фондовете ще участва в алтернативни инвестиционни фондове


Снимка: Олег Попов, Investor Media Group
Правителството се съгласи Фонд на фондовете („Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) да участва в алтернативни инвестиционни фондове, съобщи пресцентърът на Министерския съвет.
 
Това е възможност при изпълнение на финансовите инструменти за дялови и/или квази-дялови инвестиции, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., Фондът да участва като инвеститор в алтернативни инвестиционни фондове. Министрите взеха решението в съответствие с европейски директиви и регламенти.
 
Алтернативните инвестиционни фондове ще бъдат учредявани в съответствие с мандата, възложен на Фонда, по силата на финансово споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и приложимите към него инвестиционна стратегия и бизнес план за реализация на финансови инструменти по програмата.
 
По този начин ще се осигурят условия за ефективна реализация на дялови и/или квази-дялови инвестиции, свързани с предоставените за управление средства от Европейския съюз по изпълняваните оперативни програми на Фонд на фондовете, аргументират се министрите.
 
Правителството е убедено, че предложеното решение ще осигури навременното, ефективно и законосъобразно изпълнение на дяловите инструменти по Програмата, като се има предвид, че периодът на допустимост на разходите по нея и инвестиционният хоризонт, приложим за тези продукти, са по-дълги.
 
„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала. Правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на финансите. Дружеството беше учредено с решение на правителството от 22 юли 2015 г. и е с основен предмет на дейност управление на финансовите инструменти, които се прилагат по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България. 
 
Източник: investor.bg
НОВИНИ ОТ БТПП
Възможна ли е европейска минимална заплата
"Aдминистративното налагане на каквато и да било заплата е грешка", заяви зам.-председателят на БТПП Красимир Дачев Още
Двустранни бизнес срещи на изложението в сектор земеделие, селско стопанство и агротехнологии в Самсун, Турция
Представяне на български инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори в Италия
НОВИНИ ОТ СТИВ
Бизнес компас на Узбекистан
Информация, подготвена от СТИВ - Ташкент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Общоарабски съмит по изкуствен интелект – Arab Artificial Intelligence Summit
29-30 октомври 2019 г. в Хашемитско кралство Йордания Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
Фонд на фондовете ще участва в алтернативни инвестиционни фондове
Дяловите инструменти, финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ще се управляват по-добре, реши правителството Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Българската банка за развитие с 20% ръст на печалбата си за първото полугодие на 2019 г.
Със 7% нараства портфейлът на банката в рамките на това полугодие Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Конкретна рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Министър Петков: Над 1500 консултации за българи в чужбина са предоставили трудовите аташета през първото полугодие на 2019 г.