Назад

Европейски дигитален хъб за работа от разстояние
На 9 и 10 март 2023 г.  в Мадрид се проведе работна среща на партньорите по проект RemоteNet, финансиран по програма Еразъм +.

Проектът се реализира от 6 организации от 4 страни: България, Италия, Испания и Турция.

Основната цел на проекта е да подготви работещи и работодатели за работа от разстояние в условия на кризи, като основните усилия на партньорите са насочени към създаване на т.нар. дигитална платформа „Европейски дигитален хъб за работа от разстояние“. Предвижда се на платформата  да бъдат качени разработените учебни модули и  ръководства с полезни съвети и добри практики „Как по време на криза да  се борим със социалната и професионална изолация“.

Учебните модули за дигитално обучение включват следните материали: управление на работното време, съхранение  и споделяне на информация,  платформи за провеждане на онлайн срещи и уебинари и администриране ,  инструменти за дизайн на информационни материали, създаване на уеб страници , създаване на видео клипове по шаблон и др.

Ръководствата, които също са в процес на подготовка и обсъждане от партньорите, са с практическа насоченост и включват полезни съвети и техники - как да се намали стреса, да се балансира времето между работа и почивка, да се запази ефективността на работа в екип, професионалните връзки и възможностите за споделяне. Ръководствата са лесни за ползване и включват разнообразна визуална информация. Материалите ще бъдат налични на платформата на 4 езика: български, италиански, испански и турски.

Всички обучителни материали  и ръководства ще бъдат качени  за ползване от заинтересованите страни  на платформата на проекта remote_net.eu, след окончателното им одобрение от партньорите и менторските организации. Очаква се платформата да бъде готова през м. юни т.г.

За повече информация по проекта, моля посетете уебсайта на БТПП: https://www.bcci.bg/projectsBCCI_EN.html