Назад

Фондът на фондовете ще управлява над 1,2 млрд. лв. за финансови инструменти по новата програма Конкурентоспособност


Наскоро подписаното Споразумение за финансиране по новата програма Конкурентоспособност (ПКИП) за 1.2 млрд. лв. e първият и най-голям мандат, възложен на Фонда на фондовете за новия програмен период, който включва най-голям обем инструменти и значителен потенциал за въздействие, като предвижда над 370 млн. евро за дългови продукти. Това стана ясно по време на партньорско информационно събитие на Фондът на фондовете и Управляващите органи на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. (ПКИП), на което представиха предвидените за изпълнение през новия програмен период дългови инструменти по двете програми, включително интегрирания подход. На експертната среща присъстваха над 80 участници като Асоциацията на банките в България, представители на фонд посредниците по фондовете за градско развитие, представители на организации с интерес към бъдещите финансови инструменти. 

„При дизайна на финансовите инструменти по ПКИП са взети предвид вече акумулираният опит и новите разпоредби в регламентите на ЕС. Портфолиото от продукти, чрез които ще се подкрепя българската икономика, е разнообразно и насочено към сфери като иновации, дигитализация, Индустрия 4.0, енергийна ефективност и кръгова икономика.“, заяви Павел Лисев представляващ член на управителния съвет на Фонда на фондовете (изпълнителен директор).     

„Днешната среща ще ни помогне да намерим пресечната точка между всички участници в процеса по изпълнение на инструментите – Фонда на фондовете, Управляващите органи и бъдещите финансови посредници. Заедно ще можем да увеличим положителното въздействие върху средата, в която живеем и върху бизнеса. Фактът, че до момента сме финансирали над 2600 крайни получатели е доказателство за това“, посочи Мартин Гиков, представляващ член на управителния съвет на Фонда на фондовете (изпълнителен директор).

От УО на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. потвърдиха, че заинтересованите институции, както и фонд посредниците, работят усилено, за да утвърдят прилагането на финансови инструменти като траен, дългосрочен процес в предизвикателна среда. България е сочена на ниво ЕС като държава-членка с реални резултати от прилагането на инструменти още от периода 2007-2013 г. по моделите JEREMIE и JESSICA. Изпълнителните директори на Фонда на фондовете Мартин Гиков, Камен Славов и Павел Лисев също подчертаха значимостта на успешното партньорство с Управляващите органи, както и обединяващата цел в новия програмен период заедно да надградят постигнатото до момента чрез научени уроци и устойчиво изграден капацитет.

По направление развитие на градовете и регионите в рамките на партньорското събитие бяха представени параметрите на финансовите продукти за 2021-2027 г. и новите елементи, като възможността за комбинация на безвъзмездна финансова помощ и инструменти в една операция; отваряне към нови сектори като здравеопазване и образование; вграждане на техническа подкрепа. По направление конкурентоспособност и иновации в предприятията беше направен обзор на инструментите, заложени по двата приоритета – „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“, както и на индикативната времева рамка за тяхното стартиране в най-кратък срок с цел навременното достигане на ресурса до крайните получатели.

На финала на събитието в сесия с въпроси и отговори гостите и организаторите обсъдиха представената концепция за структура и изпълнение на финансовите инструменти, както и ключовите фактори, които ще я направят по-успешна и приложима.