Назад

През февруари 2023 г. инфлацията в еврозоната се забавя минимално до 8,5% на годишна база


Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика

През февруари 2023 г. инфлацията в еврозоната се забавя минимално до 8,5% на годишна база. Това е четвърти пореден месец на спад на годишната инфлация след отчетените 10,6% през октомври 2022 г. През февруари най-висока годишна инфлация се наблюдава при храните – 15% средно за еврозоната, а на следващо място идва енергията. След дълъг период, в който ръстът на цените на енергийните суровини водеше отчетливо спрямо всички останали групи стоки, сега вече се наблюдава обръщане на тенденцията – инфлацията при храните изпреварва тази в енергийните суровини. Тези данни обясняват и големия фокус върху цените на храните в цяла Европа, видим и от свръх активността по темата у нас.

Интересни са данните за Хърватия, която и през февруари отчита минимална месечна инфлация (0,2%). Въпреки всички писания за „огромния“ ръст на цените в Хърватия след приемането на еврото, данните за януари и февруари ясно показват, че промяната в цените е минимална. Детайлната разбивка на инфлацията в Хърватия за януари 2023 г. разкрива, че е отчетена месечна инфлация при храните от 1,4%. За сравнение, също през януари 2023 г. в България месечната инфлация при храните беше 1,5%. Предварителните данни за инфлацията при храните в Хърватия за февруари 2023 г. пък показва запазване на цените на хранителните продукти, тоест няма ново поскъпване.

Докато за еврозоната имаме предварителни данни за инфлацията през февруари 2023 г., за целия ЕС разполагаме само с окончателните данни за януари 2023 г. Най-високата годишна инфлация през януари се отчита в Унгария – 26,2% годишна инфлация, което е рекорд за отделна страна в целия текущ период на висока инфлация в Европа. Унгария твърдо изпревари балтийските страни, които оглавяваха класацията по инфлация през голяма част от 2022 г. Най-високата отчетена годишна инфлация в балтийските страни беше 25,2% в Естония през миналия август, след което годишната инфлация спадна под границата от 20% в края на 2022 г.

Данните за януари насочват вниманието и към друг своеобразен рекорд – месечната инфлация в Чехия през януари 2023 г. е 6,6%. Това е промяната в цените само за един месец, тоест януари 2023 г. спрямо декември 2022 г. Това е и най-високата месечна инфлация в новата история на Чехия след януари 1993 г., когато е въведен данък добавена стойност и съответно е отчетен рязък скок на потребителските цени. Причината за много високата инфлация през януари 2023 г. също е донякъде нормативна, тъй като отпадат някои елементи от политиката за смекчаване на ефекта от високите цени на енергията, което води до рязък скок на цените от началото на годината – в рамките на  30-40% ръст на цената на електрическата енергия и природния газ през януари 2023 г. Сериозен ръст обаче се наблюдава и при хранителните продукти. Интересно, че докато всички телевизии гърмяха за „спекулата“ в Хърватия (почти нулева месечна инфлация), никой не си направи труда да коментира цените в Чехия (рекордна месечна инфлация).